Kraków, dn.29.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych w projekcie Targi Dobroczynności Veritatis Splendor według poniższego opisu:

RODZAJ USŁUGI: Bilety lotnicze

ZAPOTRZEBOWANIE: Bilety dla 10 osób wg poniższej specyfikacji :
• klasa ekonomiczna
10 osób dorosłych
Kierunek (data):
1. Wylot popołudniu/wieczorem 18.09.2017 Gdańsk – Oklahoma (USA),
2. Wylot 12.09.2017 Dar el Salam (Tanzania) – Kraków, Powrót 18.09.2017 Kraków – Dar el Salam
3. Wylot 12.09.2017 Dar el Salam (Tanzania) – Kraków, Powrót 18.09.2017 Kraków – Dar el Salam
4. Wylot: wcześnie rano 14.09.2017 Kutaisi (Gruzja) - Katowice, Powrót 17.09.2017 Katowice Kutaisi (dopuszczalne tanie linie lotnicze)
5. Wylot: wcześnie rano 14.09.2017 Kutaisi (Gruzja) - Katowice, Powrót 17.09.2017 Katowice Kutaisi (dopuszczalne tanie linie lotnicze)
6. Wylot: wcześnie rano 14.09.2017 Kutaisi (Gruzja) - Katowice, Powrót 20.09.2017 Katowice Kutaisi (dopuszczalne tanie linie lotnicze)
7. Wylot: wcześnie rano 14.09.2017 Kutaisi (Gruzja) - Katowice, Powrót 20.09.2017 Katowice Kutaisi (dopuszczalne tanie linie lotnicze)
8. Wylot 12.09.2017 Harare (Zimbabwe) – Kraków, Powrót 18.09.2017 Kraków - Harare
9. Wylot 13.09.2017 Nairobi -Jomo Kenyatta International (Kenia) - Kraków, Powrót 21.10.2017 Kraków - Nairobi
10. Wylot 14.09.2017 Lwów – Kraków, Powrót 16.09.2017 r. wieczorem: Kraków – Rzym (Fiumicino)

Wymagane jest, aby oferowane propozycje połączeń uwzględniały najkorzystniejsze połączenia pod względem długości trasy, czasu podróży. W przypadku połączeń z przesiadkami – Zamawiający dopuszcza max. 2 przesiadki.
• Wykonawca zapewni bilet najtańszy na rynku na danej trasie, z uwzględnieniem warunków podróży określonych przez Zamawiającego;
• cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę,
• z wyjątkiem lotów na trasie Kutaisi–Katowice-Kutaisi gdzie dopuszczalny jest duży bagaż podręczny, każdy inny pasażer może zabrać bagaż podręczny (od 10 kg) oraz rejestrowany (min. 15 kg);
• w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiający dostarczy listę uczestników z odpowiednimi danymi;
• Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia biletów w terminie 3 dnia od dnia podpisania Umowy dotyczącej zakupu i dostawy biletów lotniczych do siedziby Zamawiającego: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie lub w przypadku biletów elektronicznych przesłanie ich na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• płatność nastąpi po dostarczeniu biletów, w terminie 7 dni od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku.

Ofertę proszę złożyć drogą mailową do dnia 4 września 2017 do godz. 14.00 na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oferta musi zostać wypełniona i podpisana na formularzu ofertowym – (zał. nr 1 do zapytania),
a następnie przesłana na powyższy adres jako skan.
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium najniższej ceny.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: p. Stanisław Proszek, tel. 12 422 03 44.
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

Formularz ofertowy do pobrania (.pdf)

 


 

Newsletter

Zapisz się
do góry