Stowarzyszenie Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej zaprasza po raz jedenasty na „Imieniny Patrona na turystycznym szlaku”.

Read more: Zaproszenie na "Imieniny Patrona na turystycznym szlaku", Dolina Chochołowska, 4 listopada 2019

Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Stowarzyszenie Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej serdecznie zapraszają do Krakowa na III Pielgrzymkę Szkół Jana Pawła II która odbędzie się 16 października 2019 roku.

Read more: Zaproszenie na III Pielgrzymkę Szkół im. Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu pod patronatem Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej, Wójta Gminy Lubień zaprasza na konkurs tematyczny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych noszących im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej przebiegający pod hasłem „Gaude Mater Polonia”.

Read more: Konkurs tematyczny „Gaude Mater Polonia”

Plan pracy Stowarzyszenia Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej na rok 2019, przyjęty na zebraniu dyrektorów w dniu 12 marca 2019r w Krakowie.

Read more: Plan pracy Stowarzyszenia Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej na rok 2019

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszam Dyrektora lub delegowanego Nauczyciela na Walne Zebranie Stowarzyszenia Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej.

Read more: Zaproszenie na Walne Zebranie Stowarzyszenia Szkół im. Jana Pawła ll Archidiecezji Krakowskiej

„Bóg się rodzi, Moc truchleje”

Read more: Życzenia

Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Stowarzyszenie Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej serdecznie zapraszają 16 października 2018 roku na obchody 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra.

Read more: Zaproszenie na obchody 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra

W ramach obchodów 40-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II zapraszam szkoły, którym patronuje Jan Paweł II do udziału w Konkursie na projekt edukacyjny „Jan Paweł II – człowiek wielu pasji”.

Read more: KONKURS NA PROJEKT EDUKACYJNY „Jan Paweł II – człowiek wielu pasji”

Informacja
Ze względu na bardzo słabe zainteresowanie seminarium w Zakopanem zostało ono odwołane.
Z poważaniem
W imieniu Zarządu - Elżbieta Wojtan

Stowarzyszenie Szkół Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach zapraszają do udziału w konkursie wiedzy Jan Paweł II - 1978 - 2018. Konkurs wiedzy został zorganizowany z okazji 40 – rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyły.

Read more: KONKURS WIEDZY „JAN PAWEŁ II -1978 -2018”

Zaproszenie

Zgodnie z naszą umową, przesyłam Państwu serdeczne zaproszenie na spotkanie w Zakopanem.

Read more: Zaproszenie na spotkanie w Zakopanem

Wnioski z zebrania Stowarzyszenia Szkół im. Jana Pawła ll Archidiecezji Krakowskiej, 
które odbyło się 1 marca 2018 r w Dobczycach.

Read more: Wnioski z zebrania Stowarzyszenia Szkół im. Jana Pawła ll Archidiecezji Krakowskiej

Newsletter

Zapisz się
do góry