Informacja
Ze względu na bardzo słabe zainteresowanie seminarium w Zakopanem zostało ono odwołane.
Z poważaniem
W imieniu Zarządu - Elżbieta Wojtan