Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane dorobkiem filozoficznym, teologicznym i pastoralnym księdza, biskupa i kardynała Karola Wojtyły. Współpraca z Komitetem Naukowym Filozoficzno-Teologicznym będzie polegała na skanowaniu i przepisywaniu tekstów pochodzących z okresu poprzedzającego wybór kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową.

 

 

Data ogłoszenia: 26.11.2018

Forma wykonywania czynności: umowa zlecenie
Status ogloszenia: konkurs otwarty

Wymagania:
• Znajomość nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, jak równiez za za przestępstwa oraz wykroczenia przeciwko mieniu oraz dokumentów
• cieszy się nieposzlakowaną opinią.
• Znajomość ogólnych zasad edytorstwa
• Znajomość obsługi komputera i skanera
• Umiejętność odczytywania rękopisów
• Mile widziana znajomość języka łacińskiego
• Umiejętności interpresonalne, komunukatywność, skrupulatność, cierpliwość
• Predyspozycje do obcowania z dokumentami, mającymi wartość historyczną, z poszanowaniem ich formy oraz treści, wysoki poziom kultury osobistej.

Oferujemy

• Elastyczny czas wykonywania zlecenia,
• Przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wzajemne wsparcie

Wymagane dokumenty
• Życiorys
• List motywacyjny
• Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
• Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa oraz wykroczenia przeciwko mieniu oraz dokumentów
• Oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku
• Oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych zgodnych z RODO
• Czynności moga być powierzone osobie studiującej, emerytowanej lub niepełnosprawnej o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie czynności przed monitorem, czy obsługa urządzeń biurowych.
• Wymagane dokumenty prosimy przesyłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub składać osobiście w siedzibie Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Totus Tuus 30 w terminie do 15 grudnia 2018 roku.
• Kandydaci spełniający wymagania formalne, będą poinformowani e-mailowo lub telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej.
• Złożonych dokumentów nie zwraca się.

Newsletter

Zapisz się
do góry