W roku 2018 przypada jubileusz 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Pontyfikat Jana Pawła II zapisał się w historii papiestwa Kościoła katolickiego jako szczególny pod wieloma względami. Trwająca niemal 27 lat posługa apostolska miała wyjątkowe znaczenie dla świata przełomu tysiącleci.

W 40 lat od pamiętnego 16 października prezentujemy cykl 27 spotkań, podczas których przywołujemy ważne wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II. Cykl rozpoczęła publikacja podsumowująca 27 rok posługi Papieża Polaka, dokładnie w dniu 13 rocznicy Jego śmierci, aby co tydzień, w kolejnych odsłonach zbliżać się do momentu jubileuszu historycznego „Habemus Papam!”. Data ta bowiem przypada dokładnie w 27. tygodniu licząc od dnia, w którym Papież Jan Paweł II „wrócił do domu Ojca”.

Jan Paweł II był 264 papieżem, pierwszym spoza Włoch od 1522 roku. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy 17 dni i był trzecim pod względem długości okresu sprawowania przywództwa w Kościele (po trwającym 37 lat pontyfikacie Świętego Piotra oraz prawie 32-letnim Piusa IX). Ojciec Święty odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie goszcząc w 132 krajach, jako Biskup Rzymu wizytował wszystkie parafie diecezji rzymskiej. Jest autorem 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 29 dokumentów w formie motu proprio oraz tysięcy listów papieskich, w tym także listów otwartych do różnych środowisk. Podczas Jego pontyfikatu wydano nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich oraz ogłoszono Katechizm Kościoła Katolickiego i Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Jan Paweł II był także autorem utworów o charakterze dokumentalnym i literackim: Przekroczyć próg nadziei (1994), Dar i tajemnica (1996), Tryptyk rzymski (2003), Wstańcie, chodźmy (2004) oraz Pamięć i tożsamość (2005).

Jako głowa Kościoła katolickiego zwołał dziewięć konsystorzy; w czasie swojego pontyfikatu wyświęcił 2800 kapłanów i konsekrował 321 mianowanych przez siebie biskupów, a do godności kardynalskiej wyniósł 232 duchownych; wyniósł na ołtarze 482 świętych; beatyfikował 1338 osób; przyjął ponad 1350 osobistości politycznych. Szacuje się, że podczas ponad 1020 audiencji generalnych spotkał się z 18 mln pielgrzymów z całego świata. Z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 roku zapoczątkowane zostały Światowe Dni Młodzieży, spotkania młodych katolików odbywające się nieprzerwanie co 2-3 lata (dwukrotnie w Polsce: 1991 – Częstochowa; 2016 – Kraków).

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II zainicjował głęboki proces dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Zorganizował Światowe Dni Modlitwy o Pokój w Asyżu; udał się z historyczną wizytą do Ziemi Świętej, odwiedził Jordanię, Izrael oraz terytoria palestyńskie; modlił się w miejscu narodzenia Chrystusa - Betlejem oraz w miejscu Jego śmierci i zmartwychwstania - Jerozolimie; przebywał na Wzgórzu Świątynnym oraz przemawiał w Instytucie Yad Vashem. Ojciec Święty spotykał się chętnie z przedstawicielami innych religii, między innymi Muzułmanami, Ormianami, Koptami, wyznawcami protestantyzmu oraz prawosławia. Podczas pielgrzymki do Syrii odwiedził meczet w Damaszku. Podczas prowadzenia Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w murach rzymskiego Koloseum papież zapraszał do wspólnych rozważań osoby duchowne i świeckie z różnych stron świata, często niekatolików. Jan Paweł II uważany jest za przywódcę, który wniósł ogromny wkład w pokojowe przemiany w krajach europejskich oraz na innych kontynentach. Nawoływał do pokoju w świecie, ale przede wszystkim dał przykład życia świętego i ojcostwa uniwersalnego.

18. rok pontyfikatu Jana Pawła II (1995-1996)

17 października 1995 Jan Paweł II spotkał się z biskupami katolickimi z byłej Jugosławii.

12 listopada Ojciec Święty wystosował list z okazji 400-lecia Unii Brzeskiej.

23 listopada Jan Paweł II odwiedził Palermo na Sycylii.

W dniach 26 listopada do 14 grudnia odbyło się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Libanowi. W efekcie 10 maja 1997 papież Jan Paweł II wydał adhortację Nowa nadzieja dla Libanu.

1 stycznia 1996 z okazji 29. Światowego Dnia Pokoju Jan Paweł II ogłosił orędzie Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju.

21 stycznia Ojciec Święty odwiedził utworzone z jego inicjatywy na terenie Wtykanu schronisko dla ubogich Donum Mariae „Dar Maryi”. Opiekę nad schroniskiem sprawowały siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Miłości, którego założycielką i przełożoną była Matka Teresa z Kalkuty, obecna na uroczystym otwarciu i poświęceniu schroniska przez Jana Pawła II 21 maja 1988 r.

W dniach 5-12 lutego Jan Paweł II odbył podróż do Ameryki Środkowej: do Gwatemali, Nikaragui, Salwadoru i Wenezueli.

22 lutego Jan Paweł II ogłosił konstytucję apostolską Universi Dominici gregis o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymu.

25 marca ogłoszona została adhortacja apostolska Jana Pawła II Vita consecrata o życiu konsekrowanym.

14 kwietnia Ojciec Święty przebywał z jednodniową wizytą w Tunezji.

18 kwietnia Jan Paweł II wydał list apostolski na 350-lecie Unii Użhorodzkiej.

W dniach 17-19 maja papież odbył podróż do Słowenii.

15 czerwca Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Tadżykistanem.

Od 21 do 23 czerwca trwała pierwsza podróż apostolska Jana Pawła II do zjednoczonych Niemiec. Podczas tego pobytu Jan Paweł II beatyfikował ks. Bernarda Lichtenberga i ks. Karola Leisnera, męczenników II wojny światowej.

W dniach 6-7 lipca w Rzymie odbyły się obchody 400-lecia Unii Brzeskiej.

W dniach 6-7 września Jan Paweł II odwiedził Węgry.

Od 19 do 23 września Jan Paweł II przebywał z wizytą we Francji.

W dniach od 6-15 października Jan Paweł II był hospitalizowany w poliklinice Gemelli gdzie 8 października przeszedł operację usunięcia wyrostka robaczkowego.

Newsletter

Zapisz się
do góry