W roku 2018 przypada jubileusz 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Pontyfikat Jana Pawła II zapisał się w historii papiestwa Kościoła katolickiego jako szczególny pod wieloma względami. Trwająca niemal 27 lat posługa apostolska miała wyjątkowe znaczenie dla świata przełomu tysiącleci.

W 40 lat od pamiętnego 16 października prezentujemy cykl 27 spotkań, podczas których przywołujemy ważne wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II. Cykl rozpoczęła publikacja podsumowująca 27 rok posługi Papieża Polaka, dokładnie w dniu 13 rocznicy Jego śmierci, aby co tydzień, w kolejnych odsłonach zbliżać się do momentu jubileuszu historycznego „Habemus Papam!”. Data ta bowiem przypada dokładnie w 27. tygodniu licząc od dnia, w którym Papież Jan Paweł II „wrócił do domu Ojca”.

Jan Paweł II był 264 papieżem, pierwszym spoza Włoch od 1522 roku. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy 17 dni i był trzecim pod względem długości okresu sprawowania przywództwa w Kościele (po trwającym 37 lat pontyfikacie Świętego Piotra oraz prawie 32-letnim Piusa IX). Ojciec Święty odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie goszcząc w 132 krajach, jako Biskup Rzymu wizytował wszystkie parafie diecezji rzymskiej. Jest autorem 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 29 dokumentów w formie motu proprio oraz tysięcy listów papieskich, w tym także listów otwartych do różnych środowisk. Podczas Jego pontyfikatu wydano nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich oraz ogłoszono Katechizm Kościoła Katolickiego i Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Jan Paweł II był także autorem utworów o charakterze dokumentalnym i literackim: Przekroczyć próg nadziei (1994), Dar i tajemnica (1996), Tryptyk rzymski (2003), Wstańcie, chodźmy (2004) oraz Pamięć i tożsamość (2005).

Jako głowa Kościoła katolickiego zwołał dziewięć konsystorzy; w czasie swojego pontyfikatu wyświęcił 2800 kapłanów i konsekrował 321 mianowanych przez siebie biskupów, a do godności kardynalskiej wyniósł 232 duchownych; wyniósł na ołtarze 482 świętych; beatyfikował 1338 osób; przyjął ponad 1350 osobistości politycznych. Szacuje się, że podczas ponad 1020 audiencji generalnych spotkał się z 18 mln pielgrzymów z całego świata. Z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 roku zapoczątkowane zostały Światowe Dni Młodzieży, spotkania młodych katolików odbywające się nieprzerwanie co 2-3 lata (dwukrotnie w Polsce: 1991 – Częstochowa; 2016 – Kraków).

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II zainicjował głęboki proces dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Zorganizował Światowe Dni Modlitwy o Pokój w Asyżu; udał się z historyczną wizytą do Ziemi Świętej, odwiedził Jordanię, Izrael oraz terytoria palestyńskie; modlił się w miejscu narodzenia Chrystusa - Betlejem oraz w miejscu Jego śmierci i zmartwychwstania - Jerozolimie; przebywał na Wzgórzu Świątynnym oraz przemawiał w Instytucie Yad Vashem. Ojciec Święty spotykał się chętnie z przedstawicielami innych religii, między innymi Muzułmanami, Ormianami, Koptami, wyznawcami protestantyzmu oraz prawosławia. Podczas pielgrzymki do Syrii odwiedził meczet w Damaszku. Podczas prowadzenia Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w murach rzymskiego Koloseum papież zapraszał do wspólnych rozważań osoby duchowne i świeckie z różnych stron świata, często niekatolików. Jan Paweł II uważany jest za przywódcę, który wniósł ogromny wkład w pokojowe przemiany w krajach europejskich oraz na innych kontynentach. Nawoływał do pokoju w świecie, ale przede wszystkim dał przykład życia świętego i ojcostwa uniwersalnego.

 

16. rok pontyfikatu Jana Pawła II (1993-1994)

2 listopada 1993 Ojciec Święty udzielił wywiadu Jasiowi Gawrońskiemu, który ukazał się w dzienniku „La Stampa” pt. W czym oddaliliśmy się od Ewangelii? Koniec drugiego tysiąclecia wymaga rachunku sumienia.

11 i 12 listopada Jan Paweł II przebywał w poliklinice Gemelli po zwichnięcie stawu barkowego.

30 grudnia Stolica Apostolska podpisała porozumienie o podstawowych zasadach regulujących stosunki z Izraelem.

1 stycznia 1994 z okazji 27. Światowego Dnia Pokoju Jan Paweł II wygłosił orędzie: Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości. Tego dnia ustanowiono także Papieską Akademię Nauk Społecznych.

W dniach 4 - 5 stycznia odbyło się spotkanie poświęcone sprawie pokoju na Bałkanach z udziałem Papieża, watykańskiego sekretarza stanu, 7 kardynałów, oraz nuncjuszy apostolskich w Chorwacji, Słowenii i Bośni.

23 stycznia w Światowy Dzień Modlitwy o Pokój na Bałkanach Jan Paweł II zapalił lampkę oliwną, która miała płonąć, dopóty dopóki nie ustanie wojna na Bałkanach.

2 lutego Jan Paweł II opublikował list do rodzin.

11 lutego ustanowiono Papieską Akademię Obrony Życia.

9 kwietnia Jan Paweł II skierował telegram do biskupów i wiernych Kościoła w Rwandzie w związku z wojną domową w tym kraju.

W dniach 10 kwietnia - 8 maja trwało pod przewodnictwem Jana Pawła II Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów poświęcone Afryce. Posynodalna adhortacja Jana Pawła II Ecclesia in Africa ukazała się w 1995 roku.

14 kwietnia Jan Paweł II wystosował list do przywódców państw oraz do sekretarza generalnego ONZ w związku z Międzynarodową Konferencją w Kairze nt. zaludnienia i rozwoju: Rodzina należy do dziedzictwa ludzkości.

24 kwietnia Jan Paweł II beatyfikował dwie świeckie kobiety, matki: Elżbietę Canori Morę i Joannę Berettę Mollę;

28 kwietnia - Jan Paweł II wychodząc spod prysznica upadł, w wyniku czego doznał złamania kości udowej. W związku z tym do 27 maja przebywał w poliklinice Gemelli.

22 maja Jan Paweł II wydał list apostolski Ordinatio sacerdotalis o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom.

9 czerwca Ojciec Świety zwrócił się z przesłaniem do Kościoła i narodu rwandyjskiego.

Od 13 do 14 czerwca pod przewodnictwem Jana Pawła II trwał nadzwyczajny konsystorz poświęcony przygotowaniom do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

8 września papież odprawił Mszę św. o pokój na Bałkanach (w tym dniu Papież chciał być w Sarajewie). Tego dnia Jan Paweł II wystosował apel do prezydenta Republiki Bośni i Hercegowiny.

W dniach 10 - 11 września Jan Paweł II przebywał z pielgrzymką w Chorwacji.

2 października rozpoczął się Synod Biskupów poświęcony życiu konsekrowanemu.

Newsletter

Zapisz się
do góry