10 czerwca 2016 roku w Auli św. Jana Pawła II, przy ul. Siostry Faustyny 3 w Krakowie odbyła sie gala podsumowująca III edycję programu edukacyjnego “Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Hasłem tegorocznych spotkań było: „Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii”.

W tegorocznej edycji wzieło udział 574 uczniów z Małopolski, a także z Katowic, Bielska -Białej, Bydgoszczy i Torunia. Projekt dotarł do 8 tysięcy bezpośrednich odbiorców. Merytoryczne działania wsparli swą wiedzą pracownicy Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tym roku laureatami zostało 21 grup projektowych. Podczas uroczystej gali przedstawiciele wyróżnionych szkół odebrali certyfikaty oraz nagrody. 

Uroczystość uświetnił Krzysztof Bigaj wraz zespołem.

Fot. S. Proszek