31 maja 2016 roku Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zakończył III edycję programu edukacyjnego “Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”, w ramach projektu “Oblicza Dialogu”. Hasłem tegorocznych spotkań było: „Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii”. Projekt adresowany jest do uczniów zwłaszcza szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pomyślany jako cykliczne, wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze, mające na celu promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie. 

Read more: Podsumowanie III edycji projektu: "Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i...

Edukacyjne warsztaty tematyczne dla uczniów szkół podstawowych (4 – 6), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. Wzorem poprzedniej edycji Instytut Dialogu Międzykulturowego we współpracy z Katedrą Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ zaprasza na warsztaty edukacyjne związane z tegoroczną tematyką projektu „Oblicza Dialogu – Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”.

Read more: Warsztaty dla młodzieży w ramach projektu Oblicza Dialogu - Młody Asyż

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotował wystawę związaną z działalnością św. Jana Pawła II. Ojciec Święty noszący tytuł Pontifex Maximus czyli Wielki Budowniczy Mostów stał się inicjatorem szeroko pojętego dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

Read more: Wystawa „Śladami Świętego. Jan Paweł II – dialog między kulturami i religiami”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczyna kolejną edycję programu edukacyjnego „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”,  który stanowi integracyjną część wieloletniego projektu cyklicznego „Oblicza dialogu”. Tematyka w roku szkolnym 2015/16: „Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii”. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w całorocznym programie edukacyjnym.

Dostęp do wszystkich wydarzeń bezpłatny.

UWAGA! ZMIANA TERMINU ZGŁOSZEŃ!

Read more: „Oblicza Dialogu” – III edycja: „Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii” - ZMIANA...

16 czerwca 2015 roku w Auli św. Jana Pawła II w Krakowie odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji projektu "Oblicza Dialogu".

Read more: Fotorelacja z uroczystego podsumowania II edycji projektu "Oblicza Dialogu"

Page 4 of 8

Newsletter

Zapisz się
do góry