Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zakończył II edycję projektu „Oblicza Dialogu” oraz związanego z nim programu edukacyjnego “Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Uroczyste podsumowanie odbędzie się 16 czerwca 2015 roku o godzinie 14.00 w Auli św. Jana Pawła II przy ul. Siostry Faustyny 3 w Krakowie.

Read more: Podsumowanie II edycji projektu "Oblicza Dialogu"

„Wiara i tradycja. Celebracja świąt w różnych kulturach i religiach” – pod takim hasłem w ramach II edycji projektu „Oblicza Dialogu” odbył się cykl warsztatów organizowanych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. W dniach 18 -29 maja 2015 roku gościliśmy na zajęciach 433 uczniów z małopolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Odwiedziły nas placówki oświatowe z Dąbrowy Tarnowskiej, Lubnia, Łapanowa, Kamienia, Krakowa, Koszyc Wielkich, Poskwitowa, Sierczy, Stróży, Tarnowa, Waganowic, Wieliczki i Woli Radłowskiej. Warsztaty łączące część teoretyczną z praktyczną prowadzone były w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie oraz w siedzibie Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.

Read more: Warsztaty w ramach II edycji projektu Oblicza Dialogu

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie organizuje w dniach 18 -29 maja 2015 roku bezpłatne zajęcia warsztatowe związane z główną tematyką tegorocznego projektu „Oblicza dialogu” oraz programu edukacyjnego "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju". Tegoroczna, druga już edycja projektu, poświęcona jest celebracji świąt w różnych kulturach i religiach.

Read more: Oblicza Dialogu - warsztaty

Program edukacyjny "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" jest integracyjną częścią wieloletniego projektu cyklicznego Oblicza dialogu prowadzonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Program edukacyjny "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychi pomyślany jako cykliczne, wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze. Proponowany program edukacyjny ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu.

Read more: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju

Dwudniowa konferencja – „Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam - sztuka dialogu w koncepcji Jana Pawła II” zakończyła się w Krakowie. Mówiono o unikalnym wkładzie papieża Wojtyły w dialog z innymi religiami i wskazywano perspektyw rozwoju tego dzieła i zobowiązaniach, jakie spoczywają w tym względzie także polskich katolików. Spotkanie zorganizował krakowski Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II.

Read more: eKAI o konferencji „Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam - sztuka dialogu w koncepcji Jana Pawła II”

Page 5 of 8

Newsletter

Zapisz się
do góry