17 czerwca o godz. 19:30 w Synagodze Tempel odbył się niezwykły wieczór pieśni żydowskiej "Josl & Reizele". 

Read more: "Josl & Reizele" - relacja

Tegorocznej I edycji projektu Oblicza dialogu towarzyszyły wystawy fotograficzne związane z tematyką architektury sakralnej różnych religii. Założeniem tegorocznej edycji projektu było między innymi zwrócenie uwagi na tematykę sakralną w budownictwie różnych kultur i religii na przestrzeni wieków oraz koncepcje dialogu międzyreligijnego w kontekście działalności Ojca Świętego Jana Pawła II.

Read more: Wystawy tematyczne "Oblicza Dialogu"

W dniach 17 – 18 czerwca 2014 roku Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zorganizował konferencję  "Chrześcijaństwo, judaizm, islam – sztuka dialogu w koncepcji Jana Pawła II" w ramach wieloletniego projektu Oblicza dialogu. Tematem tegorocznych obrad było podsumowanie pontyfikatu Jana Pawła II z perspektywy działań na  rzecz porozumienia  międzyreligijnego:  czym  był  dialog  międzywyznaniowy  w  ujęciu  Ojca Świętego,  przełomowe  inicjatywy,  perspektywy  i  problemy oraz   tło  historyczne. 

Read more: "Chrześcijaństwo, judaizm, islam – sztuka dialogu w koncepcji Jana Pawła II" - relacja

16 czerwca 2014 roku, w godz. 16.00-18.00, odbyła się dyskusja „Synagoga-Katedra-Meczet. Sztuka czytania symboli”, zogniskowana wokół tematu sacrum w architekturze różnych kultur i religii. Spotkanie zorganizował Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie w ramach I edycji projektu cyklicznego Oblicza Dialogu.

Read more: „Synagoga-Katedra-Meczet. Sztuka czytania symboli” - relacja

Środa i czwartek 11 i 12 czerwca to dni warsztatów tematycznych poświęconych pisaniu ikon oraz wytwarzaniu świec metodą tradycyjną. Ikony czyli obrazy sakralne przedstawiające postaci świętych lub sceny biblijne powstały w kręgu kultury bizantyjskiej. Są charakterystyczne dla Kościołów wschodnich, prawosławnego  i grekokatolickiego. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mieli okazję zapoznać się z kolejnymi etapami powstawania tych obrazów. Wykonywali także  własne obrazy.
Uczestnicy warsztatów mieli także okazję poznać etapy wytwarzania świec z wosku pszczelego. Świece, jako najpopularniejsze źródło światła w ostatnich stuleciach, były nieodłącznym elementem oświetlenia świątyń. Światło płomienia świec wydobywało naturalne piękno wnętrza budowli sakralnych, tworząc jednocześnie unikatowy nastrój.

Read more: Warsztaty pisania ikon i wytwarzania świec - relacja

Page 6 of 8

Newsletter

Zapisz się
do góry