Dnia 10 czerwca 2014 roku Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprosił uczniów na warsztaty poświęcone budownictwu sakralnemu w różnych epokach, w różnych częściach świata. Uczestnicy poznali tajniki budowli nietypowych świątyń, np. wykutych w skałach, wznoszonych z rosnącego ciągle bambusa, lepionych z gliny lub śniegu, plecionych z wikliny, a także najbardziej niepowtarzalnych z papieru oraz szklanych butelek. Jako przykłady unikatowych konstrukcji posłużyły tufowe budowle Kapadocji, Domy Duchów w Papui – Nowej Gwinei budowane przez plemię Abelam, Wielki Meczet w Dżenne wykonany z gliny, śnieżna świątynia w niemieckim Mitterfirmiansreut, wiklinowa katedra w Rostock czy świątynia Wat Pa Maha Chedi Kaew w Tajlandii wzniesiona przez buddyjskich mnichów z miliona pustych szklanych butelek.

Read more: Warsztaty praktyczne - budowle sakralne - relacja

Od 9 do 12 czerwca podczas warsztatów tematycznych w ramach projektu "Oblicza Dialogu" uczniowie szkół  poznawać będą tajniki budownictwa sakralnego oraz sztuki zdobniczej. Poniedziałek to dzień kaligrafii. Zajęcia prowadzone przez Fundację Sztuka Kaligrafii oraz Galerię 2 Światy przybliżyły uczestnikom liternictwo łacińskie oraz perskie. Uczniowie dowiedzieli się między innymi, skąd wziął się dzisiejszy kształt cyfr arabskich, nauczyli się prostych zapisów w języku perskim  oraz poznali, jak trudnym zajęciem było ręczne przepisywanie ksiąg. Zajęcia cieszyły się ogromnym powodzeniem.

Read more: Warsztaty kaligrafii łacińskiej i perskiej - relacja

17 czerwca o godz. 19:30 Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na wieczór pieśni żydowskiej "Josl & Reizele" - wspomnienie i dzień dzisiejszy zarazem. Piosenka sprzed lat w zupełnie tradycyjnym brzmieniu spotyka się w tym programie ze współczesną twórczością i aranżacją. Dzięki pięknym kwiatom poezji takich twórców jak Icyk Manger, czy Mordechaj Gebirtig, pieśń żydowska żyje i inspiruje młodych kompozytorów.  Wystąpią artyści: Kamila Klimczak, Andrzej Róg, Dawid Rudnicki z zespołem instrumentalnym

Read more: Oblicza Dialogu: "Josl & Reizele" - zaproszenie na koncert

„…dialog nie jest tylko wymianą myśli, ale zawsze w jakiś sposób wymianą darów”
Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint

Konferencja "Chrześcijaństwo, judaizm, islam – sztuka dialogu w koncepcji Jana Pawła II" jest podsumowaniem pontyfikatu Jana Pawła II z perspektywy działań na  rzecz  dialogu  międzyreligijnego:  czym  był  dialog  międzywyznaniowy  w  ujęciu  Ojca Świętego,  przełomowe  inicjatywy,  perspektywy  i  problemy,   tło  historyczne.   Poruszona zostanie także kwestia kontynuacji idei dialogu: oblicze dialogu obecnie - podążanie drogą wytyczoną przez Jana Pawła II czy nowe podejście? Najważniejsze inicjatywy ostatnich lat, nowe wyzwania, próba oceny sytuacji we współczesnymświecie: realne zagrożenia, a także obszary,  w  których  dialog  rozwija  się  bez  przeszkód.  Podjęty  zostanie   również  temat znaczenia  inicjatyw  lokalnych  i  działań  oddolnych  na  rzecz  poprawy  relacji  z  drugim człowiekiem.

Read more: Oblicza Dialogu: "Chrześcijaństwo, judaizm, islam – sztuka dialogu w koncepcji Jana Pawła II" -...

16 czerwca 2014 roku, w godz. 16.00-18.00 Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II zaprasza na dyskusję „Synagoga-Katedra-Meczet. Sztuka czytania symboli”, zogniskowaną wokół tematu sacrum w architekturze różnych kultur i religii.

Read more: Oblicza Dialogu: „Synagoga-Katedra-Meczet. Sztuka czytania symboli” - zaproszenie do dyskusji

Page 7 of 8

Newsletter

Zapisz się
do góry