Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach w ramach I edycji projektu Oblicza Dialogu. Tematyka tegorocznej edycji zogniskowana jest wokół tematu architektury sakralnej w różnych religiach i kulturach.

Read more: Oblicza Dialogu: warsztaty edukacyjne i wystawy

Pierwsza edycja projektu Oblicza Dialogu organizowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie odbędzie się w dniach 9-18 czerwca 2014. W tych dniach odbędą się dyskusje, konferencje, warsztaty oraz wystawy tematyczne. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem. Wydarzenia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych tematyką dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, zwłaszcza do pracowników naukowych oraz studentów religioznawstwa, kulturoznawstwa, religii wschodu, judaistyki, architektury oraz do dzieci i młodzieży.

Read more: Oblicza Dialogu 2014

Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowania działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. „Oblicza Dialogu” to kontynuacja procesu dialogu międzyreligijnego zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, twórczo rozwijanego przez Świętego Jana Pawła II oraz obecnie przez papieża Franciszka. Ojciec Święty Jan Paweł II prowadził dialog ekumeniczny, dialog z religiami niechrześcijańskimi (judaizm, islam) oraz szeroko pojęty dialog z całym światem współczesnym.

Read more: Czym jest projekt Oblicza Dialogu?

Page 8 of 8

Newsletter

Zapisz się
do góry