Idea powstania Projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Głównym celem Projektu jest tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących i uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka. Projekt realizowany jest w roku szkolnym, od września do czerwca, na terenie województwa małopolskiego, w pięciu rejonach: krakowskim, tarnowskim, nowotarskim, nowosądeckim i wadowickim. W przeciągu czternastu lat trwania Projektu wzięło w nim udział ponad 45.000 uczniów wraz z opiekunami.

Uczniowie klas VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, pod okiem swoich nauczycieli, przez cały rok szkolny bezinteresownie pomagają potrzebującym: kolegom, osobom starszym, samotnym, chorym, działają na rzecz  środowisk lokalnych ale także biorą udział w akcjach wolontariackich o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

W minionej, XIV edycji projektu wzięło udział 1946 uczniów ze 126 szkół województwa małopolskiego. Udział w Projekcie traktowany jest jako działalność wolontariatu i daje uczniom możliwość uzyskania punktów na świadectwie.
Nagrodą główną w Projekcie jest wycieczka-pielgrzymka do Włoch. Wszystkie szkoły biorące udział otrzymują podziękowania i pamiątkowe dyplomy.

 

 

Patronat honorowy nad Projektem: 

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Senior Archidiecezji Krakowskiej

Ksiądz Biskup Andrzej Jeż – Biskup Diecezji Tarnowskiej

 

Organizator projektu:

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie

 

Współorganizatorzy:

Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

 

Instytucje wspomagające:

Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie
Miasta, powiaty i gminy - organy prowadzące szkół, które zgłoszą swój udział w realizacji Projektu

 

Patronat medialny:
portal www.franciszkanska3.pl

 

Szczegółowe informacje, regulaminy, karty zgłoszeń dostępne są na stronie Projektu MWM 

Projekt realizuje Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Totus Tuus 30, 31-610 Kraków

Koordynator projektu: Dorota Boczkowska-Molenda 
tel. 12 422 03 44 (sekretariat Instytutu)
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Newsletter

Zapisz się
do góry