Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym. Projekt ten jest kontynuacją, rozpoczętego w 2003 roku, wieloletniego działania wychowawczego zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego mającego na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienia i utrwalenia wartości wychowawczych, które wynikają z  nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

Dotychczas zrealizowano od 2007 roku trzynaście edycji Małopolskiego  Projektu  „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, w których uczestniczyło ponad  43 000 uczniów z nauczycielami z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski. Wszystkie edycje pokazały, że młodzież bardzo chętnie angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi - musi jednak być inspirowana do tych działań przez nauczycieli - opiekunów.

Projekt jest działaniem skierowanym do uczniów VI, VII i VIII szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych, które ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu. Projekt ma również służyć tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu. Jego głównym celem jest niesienie pomocy bliźniemu (również promowanie dobra w sieci), uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka, a także tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących.

 

Patronat honorowy nad Projektem: 

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Senior Archidiecezji Krakowskiej

Ksiądz Biskup Andrzej Jeż – Biskup Diecezji Tarnowskiej

Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

 

Organizatorzy projektu:

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie

 

Współorganizatorzy:

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

 

Instytucje wspomagające:

Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie
Wolontariat Św. Eliasza w Krakowie
Miasta, powiaty i gminy - organy prowadzące szkół, które zgłoszą swój udział w realizacji Projektu

 

Patronat medialny:

Radio Plus
portal www.franciszkanska3.pl

 

Regulamin do pobrania (.pdf)
Regulamin do pobrania (.doc)

Szczegółowe informacje, regulaminy, karty zgłoszeń dostępne są na stronie Projektu MWM 

Projekt realizuje Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Totus Tuus 30, 31-610 Kraków

Koordynator projektu: Dorota Boczkowska-Molenda 
tel. 12 422 03 44 (sekretariat Instytutu)
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Newsletter

Zapisz się
do góry