Najnowszy numer kwartalnika "Lolek" jest już dostępny! Zapraszamy do udziały w wakacyjnym konkursie.

W najnowszym numerze "Lolka" znajdziecie zaproszenie do konkursu plastycznego.

Przesyłajcie do nas rysunkowe sprawozdania z pobytu na Groniu św. Jana Pawła II, a my opublikujemy wybrane Wasze prace w następnym numerze "Lolka". 

Do pracy koniecznie dołączcie wypełnioną Kartę Pracy - do pobrania tutaj

 

 

Prosimy o przesyłanie prac rysunkowych (z pobytu na Groniu na adres Organizatora konkursu:

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków

do dnia 23 lipca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego)