Wystawa #polska-watykan #konkordat #1989-2005 to zbiór fotografii przedstawiających spotkania Jana Pawła II z przedstawicielami polskiej sceny politycznej.

Read more: #polska-watykan #konkordat #1989-2005

Dzieci wywołują uśmiech szczęścia w chwilach największego zmęczenia. To one odwzajemniają to uczucie z właściwą sobie ufnością. Niezwykłe reakcje między Ojcem Świętym a najmłodszymi przez 27 lat utwalał okiem artysty i dokumentalistyki papieski fotograf Arturo Mari.  Wykonane przez niego zdjęcia zawierają niesamowity ładunek emocjonalny i trafiają prosto do serca.

Read more: Ufne Serca

Asyż - miasto w środkowych Włoszech, znane jako miejsce urodzenia i nauczania Świętego Franciszka oraz Świętej Klary. W wieku XX Asyż stał się światowym centrum dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Z inicjatywy papieża Jana Pawła II 27 października 1986 roku w tym miejscu spotkali się przedstawiciele 60 różnych religii, aby jednocześnie modlić się o pokój na świecie. Byli to reprezentanci chrześcijaństwa oraz religii niechrześcijańskich. Na zaproszenie Ojca Świętego przybyli również przedstawiciele świata polityki oraz organizacji społecznych.

Read more: Asyż. Nadzieja świata

Od kwietnia br. na Krakowskich Plantach można oglądać galerię fotografii dokumentujących życie największego Polaka, błogosławionego Ojca Świętego, filozofa, humanisty, poety, polityka. Tegoroczna ekspozycja przygotowana przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Wydawnictwo Biały Kruk prezentuje najciekawsze fotografie obrazujące życie Ojca Świętego. Honorowy patronat nad wystawą objął ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

Read more: Święty Papież Polak

Wystawa ilustruje najważniejsze etapy działalności Karola Wojtyły jako księdza, biskupa i Metropolity Krakowskiego. Zdjęcia prezentowane na wystawie pochodzą z kościelnych archiwów oraz prywatnych zbiorów krakowian i dotyczą spotkań z ks. Karolem Wojtyłą podczas ważnych uroczystości religijnych i państwowych, a także tych lokalnych . Wystawa prezentuje również filmowe materiały archiwalne z tego okresu.

Read more: Do Ciebie wołam Człowieku. Krakowskie lata ks. Karola Wojtyły

Page 3 of 4

Newsletter

Zapisz się
do góry