Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych - żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.

W tym roku obchodzimy je już po raz jedenasty, wciąż na nowo przypominając sobie słowa papieża Jana Pawła II kiedy mówił: Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji służb Bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przeniesionego ze wschodu, trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i Historią.

Pamięć o nich winna przypominać rodakom prawdę o roli, jaką ci niezłomni żołnierze odegrali w powojennej historii naszej ojczyzny. Tym, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni, ale podjęli opór przeciwko komunistycznemu reżimowi należy się pamięć. Trzeba nam też pamiętać, że poza walką zbrojną tysiące młodych Polaków podejmowało działalność konspiracyjną przeciwstawiając się komunistycznej okupacji i marksistowskiej ideologii. Oni też są owymi żołnierzami niezłomnymi.

Jeszcze kilka lat temu świadomość istnienia tak silnego antykomunistycznego ruchu zbrojnego w powojennej Polsce była w polskim społeczeństwie bardzo słaba– dzisiaj prace badawcze owocują przywracaniem pamięci i honoru tych żołnierzy.

Ciągle poszerza się krąg historyków zafascynowanych historią „Wyklętych”. Kolejne tomy Oficyny Wydawniczej Volumen – wśród nich album Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, publikacje i pomniki Fundacji „Pamiętamy”, uwieczniające bohaterów antysowieckiego powstania z lat 1944-1956, czy skierowany głównie do młodzieży projekt Twardzi jak stal (muzyczny hołd Narodowym Siłom Zbrojnym), płyta zespołu „De Press” Myśmy rebelianci. Piosenki żołnierzy wyklętych, a także coroczne rajdy szlakami „Zapory”, „Łupaszki”, „Bartka”, „Żubryda” – powoli przywracają „Wyklętych” narodowej pamięci. Niewątpliwie szczególną rolę odegrała tu działalność Instytutu Pamięci Narodowej pod kierownictwem śp. Janusza Kurtki i poświęcone tematyce „Wyklętych” wystawy, sesje i publikacje z kolejnymi tomami słownika biograficznego Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 oraz Atlasem polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 na czele.

Żołnierze antykomunistycznego niepodległościowego powstania byli synami chłopów i rzemieślników, znajdowali się wśród nich młodzi nauczyciele, urzędnicy, leśnicy, oficerowie i podoficerowie rezerwy, czasem oficerowie zawodowi, a nawet maturzyści i gimnazjaliści, wywodzący się z małych miasteczek i wsi. Niektórzy z nich walczyli o niepodległość Polski w latach 1918-1920. Większość należała do konspiracji od 1939 roku. Wszystkich ich łączyła niezgoda na komunistyczne rządy i gotowość do walki o wolność, nawet za cenę życia. Wychowani w przedwojennej Polsce w miłości i odpowiedzialności za ojczyznę, wybierali wierność najwyższym wartościom.

Byli w większości młodymi ludźmi, dla których słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna, Prawda, Godność i Wierność były hasłem programowym na życie, wartością najwyższą. Św. Jan Paweł II w 1995 r. w Skoczowie wypowiedział niezwykle mocne i ważne słowa : Czasy dzisiejsze wołają o ludzi sumienia w Polsce. I rzeczywiście, dziś, w czasach egoizmu i egocentryzmu, w czasach gdy wartości moralne i patriotyczne są coraz mocniej dezawuowane, słowa Św. Jana Pawła II zyskują coraz potężniejszą wymowę.

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych winna być zatem znakiem i wołaniem, by młode pokolenia Polaków wychowywać do wartości i zasad, wychowywać tak by polska młodzież była młodzieżą świadomą swej historii i dumną ze swych przodków.

Warto przypomnieć tu jeszcze inne słowa papieża Polaka wypowiedziane podczas homilii w 1995 roku do wiernych w Skoczowie:

Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek - jakie będzie jego sumienie. Dlatego wołamy:
"Przybądź, Duchu Święty (...).
Przyjdź, Światłości sumień! (...)
Obmyj, co nieświęte,
oschłym wlej zachętę.
Rozgrzej serca twarde,
prowadź zabłąkane (...)".
Przyjdź, Światłości sumień!

Oprac. Dorota Boczkowska-Molenda

http://www.solidarni2010.pl
http://www.opoka.org.pl
http://jezuici.pl/2015/03/narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych