5 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie nowej Rady Programowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Przewodniczącym Rady został Pan Witold Kozłowski, zastępcą zaś Pan Bogusław Kośmider. Funkcję sekretarza pełnić będzie Pani Barbara Dziwisz. Rada Programowa powolana została na pięcioletnią kadencję i pełni funkcję doradczą i opiniotwórczą. Jej członkowie nakreślają kierunki działalności i rozwoju Instytutu oraz oceniają realizację celów statutowych.

 

Skład Rady Programowej:

Witold Kozłowski - Przewodniczący Rady

Bogusław Kośmider - Zastępca Przewodniczącego

Barbara Dziwisz - Sekretarz

 

Rafał Bochenek

prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda

Stanisław Dziedzic

Wojciech Grzeszek

Tadeusz Jakubowicz

Elżbieta Koterba

Jacek Krupa

o. prof. Jarosław Kupczak

ks. prof. Jan Machniak

Jerzy Muzyk

Marta Nowak

Urszula Nowogórska

ks. Robert Pietrzyk

ks. Robert Tyrała

Marta Witkowicz

Newsletter

Zapisz się
do góry