Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do obejrzenia konferencji "Ludzkość w czasach granicznych. Kryzys czy szansa odnowy?". Do debaty zaproszeni zostali przedstawiciele wspólnot religijnych obecnych w Polsce. Dotyczy ona pandemii koronawirusa oraz jej wpływu na życie i funkcjonowanie wspólnot wyznaniowych, a także pojedynczych wiernych.

Debatę moderowała dr Paulina Guzik, przedstawicielami wspólnot wierzących byli:

Katolicyzm: ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak

Prawosławie: ks. dr Henryk Paprocki

Protestantyzm: pastor dr Piotr Gąsiorowski (metodysta)

Judaizm: dr Edyta Gawron, Instytut Judaistyki UJ i Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie

Islam: imam (mufti) Janusz Aleksandrowicz z Kruszynian

 

Newsletter

Zapisz się
do góry