31 grudnia 1980 r., w liście apostolskim „Egregiae virtutis”, Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy - obok św. Benedykta. Dziś mija 40 lat od tego wydarzenia. Zamiarem Ojca Świętego było ukazanie obu świętych jako patronów ruchu ekumenicznego, mającego na uwadze powrót do utraconej jedności Kościoła. Święci współpatronowie Europy pokazują, że tradycje Wschodu i Zachodu można pielęgnować odrębnie, z zachowaniem jedności.

Kim byli bracia Cyryl i Metody? Urodzili się w Tesalonikach (obecnie Saloniki) w Grecji. Obaj zdolni, wykształceni. Cyryl studiował w Konstantynopolu, a po ukończeniu studiów przyjął święcenia i objął posadę bibliotekarza przy świątyni Hagia Sofia. Później wykładał filozofię w szkole cesarskiej. W roku 855 udał się na górę Olimp do klasztoru Polychron w Bitynii, gdzie dołączył do starszego brata, Metodego, wcześniej prawnika i namiestnika cesarskiego, a wówczas przełożonego klasztoru na Olimpie w Bitynii, do którego wstąpił w 840 roku. Obaj bracia, na polecenie cesarza Michała III Metystesa, wyruszyli do kraju Chazarów z misją zażegnania sporów religijnych pomiędzy chrześcijanami, Żydami i Saracenami (Arabami). Aby móc podjąć się tego dzieła Cyryl nauczył się języka hebrajskiego i syryjskiego. Po pomyślnym zażegnaniu sporów Cyryl i Metody udali się na Morawy, bowiem Książe Rościsław prosił cesarza o przysłanie kapłanów mówiących po słowiańsku, a bracia znali ich język. Książe mając na miejscu misjonarzy z Niemiec, obawiał się prawdopodobnie późniejszego uzależnienia politycznego. Ze względu na znajomość języków Cyryl i Metody odnosili znaczne sukcesy ewangelizacyjne tworząc nawet własne znaki graficzne tzw. głagolicę (na bazie głagolicy, w IX-X wieku uczeń Cyryla i Metodego stworzył pierwszy alfabet słowiański – cyrylicę). Cyryl założył też szkołę tłumaczy i dokonał przekładu niemal całego Pisma Świętego dlatego uważamy go za twórcę literatury słowiańskiej. Wprowadzenie języka słowiańskiego do liturgii stało się przyczynkiem wrogiego nastawienia misjonarzy niemieckich do Cyryla i Metodego. Misjonarze opuścili więc Morawy udając się najpierw na Węgry, a potem do Wenecji i na powrót do Rzymu. Urzędujący wówczas papież Hadrian II potwierdził słuszność stosowania ksiąg w języku słowiańskim. Cyryl zmarł 14 lutego 869 roku. Pogrzebany został w kościele św. Klemensa. W 1974 r. relikwie św. Cyryla papież Paweł VI przekazał Kościołowi prawosławnemu i zostały one umieszczone w nowo wybudowanej świątyni ku czci Cyryla i Metodego w Salonikach. Metody został wyświęcony przez papieża Hadriana II na arcybiskupa Panonii i Moraw. Jednak konflikty obrządku wschodniego i zachodniego doprowadziły do tego, że Metody spędził dwa i pół roku w więzieniu na terenie Szwabii uwięziony przez arcybiskupa Salzburga. Po uwolnieniu wrócił do pracy ewangelizacyjnej. Zmarł 6 kwietnia 885 roku. Niestety miejsce złożenia jego ciała pozostaje nieznane. Po śmierci Metodego papież Stefan VI wycofał język słowiański z liturgii.

Cyryl i Metody nazywani są apostołami Słowian. Swą działalnością misyjną dawali jasny przykład prowadzący do jedności Kościoła Wschodu i Zachodu. W ikonografii przedstawiani są jako misjonarze ze zwojami pisma z alfabetem słowiańskim, księgą i krzyżem.

W „Egregiae virtutis”, Ojciec Święty Jan Paweł II napisał: Święci bracia z Tesalonik uwydatniają naprzód wkład starożytnej kultury greckiej, a z kolei zasięg promieniowania Kościoła konstantynopolitańskiego oraz tradycji wschodniej, która tak głęboko zapisała się w duchowości i kulturze wielu ludów i narodów we wschodniej części kontynentu europejskiego. Dzisiaj zatem, kiedy po wiekach kościelnego rozdziału pomiędzy Wschodem a Zachodem, pomiędzy Rzymem a Konstantynopolem, od czasu Soboru Watykańskiego II podjęte zostały zdecydowane kroki w kierunku zjednoczenia, wydaje się, że ogłoszenie świętych Cyryla i Metodego Współpatronami całej Europy, obok św. Benedykta, w pełni odpowiada znakom naszego czasu. (…) Tak więc niechaj za sprawą miłosierdzia Przenajświętszej Trójcy, za pośrednictwem Bogurodzicy i wszystkich świętych, zanika to, co dzieli Kościoły, a także ludy i narody; różnice zaś tradycji i kultury niech okazują się wzajemnym dopełnieniem wspólnego bogactwa.

 

Oprac. Dorota Boczkowska


Źródła:
https://www.niedziela.pl/artykul/38067/nd/Swieci-Cyryl-i-Metody---patroni-Europy
http://www.cyrylimetody.marianie.pl/egregiae.htm

Newsletter

Zapisz się
do góry