Pierwszą i podstawową komórką ekologii ludzkiej jest rodzina, w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane z prawdą i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, a więc co konkretnie znaczy by osobą.

Jan Paweł II

Jak niegdyś spod pióra Emila Zegadłowicza wypłynął tekst Mikołaja Srembrempisaego, tak na setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II pan Zbigniew Bieniasz, nakładem Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej, wydał dzieło swojego życia: Lolek Złotempisany, dzieło, nad którym pracę rozpoczął przed 40 laty. Emil Zegadłowicz sławił Wadowice i ukochany krajobraz Beskidu w całej Polsce, święty Jan Paweł II sprawił, że ziemia wadowicka przyciąga licznych pielgrzymów i turystów z całego świata.

Dla Autora rodem z Wadowic, ukoronowaniem najważniejszych wydarzeń historii regionu jest wyniesienie rodaka na Stolicę Piotrową i cały Jego pontyfikat, który dziś z perspektywy czasu, można śmiało powiedzieć: zmienił bieg historii. A do tego, jeśli ktoś tak jak Autor publikacji, zdołał poznać świętego Jana Pawła II niemal od dziecka, a to głównie dzięki swojemu Ojcu, który uczęszczał do klasy papieskiej, czy dzięki licznym wywiadom, które nagrał już w latach osiemdziesiątych poprzedniego wieku, to trzeba z głębi serca podziękować, że zechciał zebranymi informacjami podzielić się z Czytelnikiem.

Wartością dodaną tej publikacji, liczącej 543 stron dużego formatu bogato ilustrowanej, jest dołączona płyta z nagraniem 37 archiwalnych wywiadów. Proszę mi wierzyć, głos świadków, który dotarł do naszego pokolenia głównie dzięki tekstom drukowanym, tu po raz pierwszy można usłyszeć i to robi ogromne wrażenie, graniczące ze wzruszeniem. Wśród rozmówców Autora jest między innymi pani Helena Szczepańska, sąsiadka Wojtyłów, która od kołyski znała przyszłego papieża, są chłopcy z sąsiedztwa, których połączyła wspólna zabawa z malutkim Karolem Wojtyłą, są koleżanki z teatru międzyszkolnego, wielu szkolnych kolegów, kilku gimnazjalnych profesorów oraz ksiądz katecheta Kazimierz Figlewicz.lolek zlotempisany 2

Książka zachowuje klasyczny porządek. W rozdziale pierwszym na 70 stronach poznajemy Miejsce akcji, właściwie od śladów obecności pierwszych Słowian aż po okres autonomii galicyjskiej, z akcentem na Królewskie Wolne Miasto Wadowice. Rozdział II prezentuje Rodowody a tu Wojtyłowie i Kaczorowscy. Trzeci rozdział poświęcony jest Rodzinie, gdzie rok po roku (1913-1918), na tle wydarzeń historycznych i bogatej dokumentacji fotograficznej zostają przybliżone sylwetki rodziców, brata i krewnych przyszłego papieża. Kolejny rozdział, Przedwiośnie, poprzedza odzyskanie przez Polskę niepodległości, dążenie do jej osiągnięcia i umiejętne wykorzystanie szansy dla odrodzenia Rzeczpospolitej. Rozdział piąty, Dzieciństwo Karola Wojtyły został podzielony na dwa okresy: 1920-1926 i 1926-1929, z silnym akcentem na osobę Matki, z kolei rozdział szósty jest głównie poświęcony Ojcu, ale i szkole, przyjaźniom, młodzieńczym pasjom, dojrzewaniu duchowemu i utracie brata. Rozdział siódmy jak głosi tytuł, W stronę sztuki zwraca uwagę na teatr, poezję muzykę, miejsca kultu religijnego i na ich tle ukazuje rozkwit młodzieńczych pasji Karola Wojtyły. Całość wieńczy Powołanie, gdzie w dużym skrócie zamyka się okres krakowski, studia rzymskie i wybór kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową stwierdzeniem, że świat dowiedział się gdzie leżą i jakie są Wadowice.

lolek zlotempisany 3Warto wspomnieć, że Zbigniew Bieniasz, jako przewodnik górski, przeszedł śladami Karola Wojtyły wszelkie możliwe szlaki górskie, co uwiecznił na fotografiach i zamieścił w swej publikacji na kilkunastu rozkładówkach z serii Szlakami Jana Pawła II.

Dużą przyjemnością dla Czytelnika jest lektura książki napisanej potoczystą polszczyzną i pełnej fascynujących faktów z życia Karola Wojtyły i Jego szeroko pojętych aktywności w życiu codziennym przedwojennych Wadowic. 

Publikacja Zbigniewa Bieniasza zdaje się dopełniać portret Jana Pawła II z okresu wczesnej młodości, jeszcze jako mieszkańca Wadowic, chłopca, ucznia, artysty, którego wizerunek przypomina dobrze znaną prawdę, że świętym się nie rodzi, świętym się zostaje. Ponadto podkreśla fakt, jak wiele osoba Papieża wniosła w rozwój miasta i regionu.
 

dr Marta Burghardt

Newsletter

Zapisz się
do góry