Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

 

W dzisiejszym podzielonym świecie Instytut Dialogu Międzykulturowego chce szczególnie przypomnieć o potrzebie dialogu. Utwór „Spotkajmy się w rozmowie” z tekstem Jacka Cygana i muzyką Piotra Rubika jest zachęceniem ludzi do solidarności, wzajemnego szacunku i jedności ponad podziałami. Zapraszamy do wysłuchania tego niezwykłego dzieła w wykonaniu wybitnych artystów sceny polskiej.
Zaspiewali: Krzysztof Antkowiak, Krzysztof Cugowski, Paweł Dudek /Czadoman/, Szczepan Gąsienica-Mracielnik, Jan Karpiel-Bułecka, Monika Kuszyńska, Bartłomiej Łowisz, Bartosz Łukaszczyk-Zbójnik, Marta Moszczyńska, Zofia Nowakowska, Olivia Wieczorek, Andrzej Ziach.

Należy podejmować konkretne działania służące wzajemnemu zrozumieniu i pojednaniu różnych ludów, działania będące pomostami w budowaniu królestwa miłości chrześcijańskiej, pokoju i sprawiedliwości między wszystkimi ludźmi.
Jan Paweł II, Ecclesia in America, Meksyk 1999

Poszanowanie i otwartość na drugiego człowieka są wartościami fundamentalnymi. Dialog, umiejętność słuchania i rozumienia innych, a także docenianie różnorodności kultur pozwalają nam w pełni się rozwijać. Codzienne bycie razem rodzi potrzebę wzajemnego zaufania, eliminacji przesądów i przezwyciężania własnych lęków. Zadaniem dialogu jest więc wzajemne poznanie się – poznanie drugiego człowieka oraz bogactwa jego kultury i religii.

Cały pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II związany był ze światowymi inicjatywami na rzecz wzajemnego zrozumienia i pojednania. Jego misja apostolska pomogła wprowadzić Kościół na drogę głębokiego dialogu ze współczesną rzeczywistością kulturalną, społeczną i religijną. Jan Paweł II chętnie spotykał się z przedstawicielami rożnych religii i kultur. Żaden inny papież ani żaden inny przywódca religijny nie zrobił tak wiele dla światowego pokoju i pojednania miedzy ludźmi. Ze względu na swoją działalność Ojciec Święty nazwany został Papieżem Dialogu i Budowniczym Mostów.

Newsletter

Zapisz się
do góry