Nie można żyć tylko na próbę, nie można umierać tylko na próbę. Nie można kochać tylko na próbę, przyjmować tylko na próbę i na czas człowieka.

Jan Paweł II

Przedłużony termin naboru do projektu.

Tytuł teogorcznej edycji to „Pan Wszelkiego Stworzenia. Obraz natury w religiach i kulturach świata”.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczyna nabór do IX edycji projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu”, dotyczącego tematyki dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego w oparciu o nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Polski oraz z ośrodków polonijnych.

Analizować będziemy kulturowe relacje człowieka z kosmosem, naturą, przyrodą, światem materialnym, ale także ze sferą duchową - relacje z Bogiem, z życiem pozagrobowym, zjawiskami zarówno wyjaśnialnymi i poznawalnymi naukowo, jak i niezrozumiałymi dla umysłów ludzkich i niezbadanymi. Będziemy poznawać poszczególne grupy kulturowe, które w zależności od otaczającego je środowiska przyrodniczego, wytworzyły własne zasady posługiwania się przestrzenią.

Aby sprostać wyzwaniom obecnej sytuacji, wszystkie zadania można będzie wykonywać online. Dotyczy to zarówno obiegu dokumentów (karty zgłoszeń, planów, sprawozdań itp. ) jak i realizacji wszelkich zadań, zwłaszcza w kategorii „korzystamy”.

Regulamin (format pdf)

Karta zgłoszeniowa (format pdf)

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną oraz wynikające z niej ograniczenia,
informujemy o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń
do IX edycji projektu Oblicza Dialogu
do 6 grudnia 2021 roku.

 

Wszelkie informacje na temat projektu oraz poprzednich ośmiu edycji znajdują się na stronie: www.obliczadialogu.pl

 

Newsletter

Zapisz się
do góry