Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza całe rodziny do aktywnego spędzania czasu na zajęciach organizowanych w ramach Akademii Rodzinnej. Rozpoczynamy zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019.

Zachęcamy do udziału w zajęciach edukacyjnych dla rodzin, mających na celu umocnienie relacji rodzic - dziecko. Podczas całorocznych spotkań organizowane będą gry i zabawy, warsztaty plastyczne, techniczne, muzyczne oraz edukacyjne. 

 

Akademia Rodzinna 2018/2019

16 września 2018r. Inauguracja Akademii Rodzinnej 2018/19
14 października 2018r. Laboratorium Lolka – doświadczenia i eksperymenty
18 listopada 2018r. Wszyscy święci uśmiechnięci Jana Pawła II
16 grudnia 2018r. Bawię się i uczę z Lolkiem – warsztaty muzyczne
27 stycznia 2019r. Kuchnia papieska – warsztaty kulinarne
24 lutego 2019r. Wielki Bal Karnawałowy - ZMIANA TERMINU!
17 marca 2019r. Lolek obieżyświat – warsztaty podróżnicze
14 kwietnia 2019r. Szukamy skarbu św. Jana Pawła II – gra terenowa
19 maja 2019r. Pomaluj mój świat – warsztaty malowania piaskiem
9 czerwca 2019r. Piknik Rodzinny

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bądź telefonicznie pod nr tel.: 12 422 03 44

 

Opłatę za uczestnictwo w zajęciach Akademii Rodzinnej proszę wnieść na konto:

94 8589 0006 0000 0031 4631 0001

INSTYTUT DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
ul. Totus Tuus 30
30-610 Kraków

W tytule proszę podać:

Opłata za Akademię Rodzinną - pierwszy semestr - "Imię i nazwisko dziecka"


Regulamin uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
w ramach Akademii Rodzinnej 2018/2019

1. Zajęcia w ramach Akademii Rodzinnej odbywają się raz w miesiącu.

2. Uczestnictwo w zajęciach jest płatne – koszt zajęć to 25zł od dziecka za semestr, w przypadku dwójki rodzeństwa - 20zł od dziecka za semestr, w przypadku trójki i więcej 15zł za semestr od dziecka począwszy od zajęć październikowych. Jednorazowe uczestnictwo w zajęciach – 8zł od dziecka.*

3. Terminy zajęć ustalane są na cały okres odbywania się projektu.

4. Na zajęcia obowiązują zapisy. O możliwości zapisów Instytut informuje odpowiednio wcześniej poprzez stronę internetową www.idmjp2.pl , fanpage na Facebooku Instytutu oraz dzięki uprzejmości Sanktuarium św. Jana Pawła II w zapowiedziach podczas niedzielnej Mszy świętej dla dzieci.

5. Ilość miejsc jest ograniczona.

6. Instytut zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć i filmów w trakcie zajęć i wykorzystywania ich na wyłącznie własne potrzeby (strona internetowa Instytutu, fanpage na Facebooku Instytutu).

7. Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i tematów zajęć.

8. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą pryz ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków lub e-mail: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Akademii Rodzinnej jw. na podstawie art. 6 ust. RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz wyrażonej pisemnej zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/a dane osobowe w następującym zakresie: wprowadzanie do pamięci komputera wizerunku oraz treści wypowiedzi, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, wprowadzanie do obrotu, publiczne nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, umieszczanie w sieci Internet, także w portalach społecznościowych, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, w prezentacjach publicznych i pokazach, w nagraniach audio i video, w prasie, w telewizji, w broszurach, ulotkach, gazetkach, płytach DVD itp. oraz innych materiałach służących do realizacji działań i celów statutowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w programie. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w projekcie.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

*Dzieci do lat 3 - bezpłatnie

Regulamin do pobrania (.pdf)

widar1819o