Pierwszą i podstawową komórką ekologii ludzkiej jest rodzina, w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane z prawdą i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, a więc co konkretnie znaczy by osobą.

Jan Paweł II

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnej edukacji, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II przy wsparciu Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej w Krakowie zapraszają nauczycieli religii, siostry oraz księży na  dwuetapowy cykl szkoleń dla katechetów w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych., obejmujący tematykę z zakresu metod aktywizujących i technik edukacyjnych na katechezie, dyscypliny w klasie, metod i technik interwencji oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Szkolenie poprowadzi Wanda Papugowa, psycholog, nauczyciel dyplomowany, edukator, mediator, dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie oraz Bartłomiej Papuga - pedagog i psychoterapeuta, trener z zakresu technik nauczania, motywacji, komunikacji.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, gdyż to na nauczycielach i opiekunach spoczywa obowiązek  kształtowania u dziecka odpowiednich postaw oraz obowiązek wpajania umiejętności pozwalających rozpoznawać i hierarchizować wartości.

Czytaj więcej: Szkolenie dla katechetów - Jak radzić sobie z agresją uczniów, jak motywować i być zmotywowanym? 6...

Newsletter

Zapisz się
do góry