Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.

Jan Paweł II

Aktualna oferta warsztatów

*UWAGA! WSZYSTKIE ZAJĘCIA STACJONARNE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ PO USTANIU OBOSTRZEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH!

Zapraszamy do skorzystania z oferty zajęć online

Młodzież w czasie zajęć dowiaduje się na temat największej relikwii chrześcijaństwa, a zarazem jednego z najbardziej zagadkowych przedmiotów w historii ludzkości, o którym św. Jan Paweł II mówił jako o zwierciadle Ewangelii i wyzwaniu dla rozumu. Poznaje szczegóły techniczne, historię i wyniki badań naukowych przeprowadzonych na tym niezwykły płótnie.

Warsztaty odbywają się stacjonarnie oraz w sieci.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Czytaj więcej: Prelekcja "Całun Turyński - wyzwanie dla rozumu" (w sieci/stacjonarne)

Młodzież w czasie zajęć zostaje zaznajomiona z nauczaniem społecznym Kościoła, czym jest państwo i jaka jest jego rola; co to jest społeczeństwo, czym jest naród i czym jest osoba (jednostka); poznaje takie hasła jak demokracja, prawo, gospodarka rynkowa, wolność, godność, dobro wspólne, solidarność, pomocniczość (subsydiarność), patriotyzm.

Warsztaty odbywają się stacjonarnie oraz w sieci.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Czytaj więcej: Prelekcja "Człowiek - społeczeństwo - państwo w nauczaniu św. Jana Pawła II" (w sieci/stacjonarne)

Celem warsztatów jest przybliżenie osoby Wielkiego Polaka dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym. Uczniowie poznają sylwetkę Ojca Świętego – sportowca i zastanowią się, jak sposób sport wpływa na charakter człowieka? Jan Paweł II był niewątpliwie najbardziej "usportowionym” ze wszystkich papieży. Dotychczas żaden z przywódców Kościoła nie zajmował się sportem na tak dużą skalę, wiele miejsca poświęcił również sportowi w swoim nauczaniu. Osobiście uprawiał sport, miał swoje preferencje jako kibic i w czasie swojego pontyfikatu na audiencjach przyjął dziesiątki delegacji klubów i organizacji sportowych, jak również byłych i czynnych zawodników. Starsi uczniowie zapoznają się także z ekspozycją tematyczną przygotowaną przez Instytut: „Jan Paweł II i sport”.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE! 

Czytaj więcej: Warsztaty tematyczne - "Papież sportowiec" (stacjonarne)

Celem zaproponowanych zajęć jest zwrócenie uwagi młodego odbiorcy na wspólne potrzeby kulturowe i religijne ludzi pod różnymi szerokościami geograficznymi, na przykładzie obrazu arkadyjskiego - motywu szeroko występującego kulturze i religiach, w tym religiach monoteistycznych.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Czytaj więcej: Warsztaty tematyczne „W poszukiwaniu upragnionej Arkadii”

Celem warsztatów "Teologia ciała. Seks według Jana Pawła II Cię wyzwoli" jest przedstawienie młodemu człowiekowi „teologii ciała” Jana Pawła II, jako alternatywy na współczesną wizję miłości i seksualności promowaną przez obecną kulturę i media.

Warsztaty odbywają się stacjonarnie oraz w sieci.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Czytaj więcej: Warsztaty papieskie "Teologia ciała. Seks według Jana Pawła II Cię wyzwoli" (stacjonarne/w sieci)

Celem warsztatów jest przybliżenie osoby Wielkiego Polaka dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym. Ojciec Święty jako Pielgrzym odwiedzał liczne kraje świata. Uczniowie będą mieli okazje poznać miejsca, które odwiedził Ojciec Święty; zgromadzić informacje o pielgrzymkach i miejscach odwiedzanych przez papieża; Poznają charakterystyczne elementy kultury, obyczajów i tradycji różnych regionów świata. Starsi uczniowie zapoznają się także z ekspozycją tematyczną przygotowaną przez Instytut: „Życie Karola Wojtyły”. 

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE! 

Czytaj więcej: Warsztaty tematyczne - "Podróże z Janem Pawłem II" (stacjonarne)

Celem warsztatów jest przybliżenie osoby Wielkiego Polaka dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym. Uczniowie będą mieli okazję zobaczyć, jak wyglądały spotkania Jana Pawła II z dziećmi z różnych stron świata. Poznają charakterystyczne elementy kultury, obyczajów i tradycji różnych regionów. Zapoznają się także z ekspozycją tematyczną przygotowaną przez Instytut: „Ufne serca. Jan Paweł II - papież dzieci”.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Czytaj więcej: Warsztaty tematyczne - "Największą radością papieskiego serca są dzieci" (stacjonarne)

Celem warsztatów jest przybliżenie osoby Wielkiego Polaka dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym. Młodzi odbiorcy poznają Karola Wojtyłę jako chłopca i młodzieńca, a także życie jego przyjaciół; co robili uczniowie w wolnym czasie i jakie mieli obowiązki; jak wyglądało życie codzienne ówczesnych Wadowic i jego mieszkańców. Starsi uczniowie zapoznają się także z ekspozycją tematyczną przygotowaną przez Instytut: „Życie Karola Wojtyły”.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Oferta przeznaczona jest także DLA ODBIORCÓW Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU
(GRUPY ZORGANIZOWANE).

Czytaj więcej: Warsztaty tematyczne - "Wadowice Lolka Wojtyły (Papież też był dzieckiem)"

Celem warsztatów jest przybliżenie młodemu odbiorcy historii powstania i struktury najmniejszego państwa świata. Uczestnicy poznają niesamowitą architekturę Stolicy Apostolskiej, odwiedzą Watykańskie Muzea, które powstały ze zbiorów dzieł sztuki zgromadzonych przez poszczególnych papieży. Wraz z tłumem wiernych będą mieli okazję spotkać się z papieżem podczas cotygodniowej audiencji na Placu Świętego Piotra, a następnie odpocząć w watykańskich ogrodach. Starsi uczniowie zapoznają się także z ekspozycją tematyczną przygotowaną przez Instytut: „Życie Karola Wojtyły”. 

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Czytaj więcej: Warsztaty tematyczne - "Z wizytą w Watykanie"

Celem warsztatów „Jan Paweł II – Budowniczy Mostów” jest poznanie roli Ojca Świętego Jana Pawła II jako papieża dialogu. Zajęcia łączą część teoretyczną z zajęciami praktycznymi kształtującymi u młodego człowieka postawę otwartości na inne kultury i religie, zwalczającą stereotypy, skierowaną na poznanie i współistnienie z drugim człowiekiem.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Czytaj więcej: Warsztaty tematyczne "Jan Paweł II – Budowniczy Mostów"

Celem warsztatów "Jan Paweł II - nieustanne dawanie świadectwa" jest przybliżenie osoby Wielkiego Polaka dzieciom w wieku przedszkolnym, a także uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W warsztatach mogą uczestniczyć grupy zorganizowane. Instytut wystawia nauczycielom certyfikaty uczestnictwa w warsztatach.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Czytaj więcej: Warsztaty "Jan Paweł II - nieustanne dawanie świadectwa"

Chcesz przez chwilę wcielić się w rolę dziennikarza? Marzysz o tym, aby założyć własną gazetę? Już teraz zapisz się na warsztaty dziennikarskie w Instytucie lub zgłoś swoją klasę do projektu!

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Czytaj więcej: Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży

Zajęcia biblioteczne skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mają na celu kształtowanie pozytywnych postaw czytelniczych, rozwijanie kreatywności, wyrabianie nawyków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz uwrażliwienie odbiorców na piękno słowa pisanego.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Czytaj więcej: Lekcje biblioteczne

Newsletter

Zapisz się
do góry