Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Jan Paweł II

Celem zaproponowanych zajęć jest zwrócenie uwagi młodego odbiorcy na wspólne potrzeby kulturowe i religijne ludzi pod różnymi szerokościami geograficznymi, na przykładzie obrazu arkadyjskiego - motywu szeroko występującego kulturze i religiach, w tym religiach monoteistycznych.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Celem warsztatów jest także przybliżenie młodemu odbiorcy nauczania Jana Pawła II ze szczególnym podkreśleniem jego działań na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

W programie:
Prezentacja multimedialna na temat wyobrażeń krainy idealnej w różnych religiach i kulturach - zwłaszcza w religiach monoteistycznych, praca w grupach, wspólne wyjaśnianie pojęć i gromadzenie synonimów związanych z tematem wiodącym, wspólna analiza przykładów ikonograficznych, wykonanie pracy plastycznej techniką collage dotyczącej wyobrażenia Arkadii.

Zajęcia adresowane do: osób w wieku od 11 do 18 lat

Liczba uczestników: 25, grupy szkolne (zorganizowane)

 

Newsletter

Zapisz się
do góry