Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże, owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

Jan Paweł II

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 15 - Dr Mieczysław Menżyński – autor ksiązki „Ojciec Święty w Tarnowie”; jako Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej działał w sztabie organizacyjnym odpowiedzialnym za przygotowanie pielgrzymki Jana Pawła II do Tarnowa 8-9.06.1987 roku

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 15 Dr Mieczysław Menżyński

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 14 - Ks. dr Andrzej Józef Nowobilski, historyk sztuki, wieloletni dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im Kard. Karola Wojtyły w Krakowie, kierownik studiów podyplomowych z zakresu Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 14 ks. dr Andrzej J. Nowobilski

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 13 Ks. infułat Bronisław Fidelus, notariusz metropolitalny w kurii krakowskiej u boku kard. Karola Wojtyły, współorganizator pielgrzymek papieskich do Ojczyzny, wieloletni archiprezbiter bazyliki Mariackiej.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 13 ks. inf. Bronisław Fidelus

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 12 Ks. Infułat Stanisław Olszówka, święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1964 roku w katedrze wawelskiej z rąk JE ks. arcybiskupa Karola Wojtyły; organizator wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem w czerwcu 1997 roku.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 12 ks. Stanisław Olszówka

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 11 Ks. Jerzy Filek, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 11 Ks. Jerzy Filek

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 10 Maria Jaglarz, dyrektor Muzeum Niepołomickiego.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 10 Maria Jaglarz

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 9 - Ks. prałat Stanisław Mika, kapelan Ojca Świętego, proboszcz parafii p.w. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach i sanktuarium św. Karola Boromeusza.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 9 Ks. prałat Stanisław Mika

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 8 - Urszula Własiuk, niestrudzenie znaczy ślady obecności Karola Wojtyły – Jana Pawła II na polskiej ziemi; autorka m.in. przewodników z serii „Szlaki Papieskie”: Tatry, Podhale, Beskid Żywiecki.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 8 Urszula Własiuk

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 7 - Ks. infułat Jerzy Bryła, przyjaciel św. Jana Pawła II, duszpasterz artystów i środowisk twórczych, osób niesłyszących oraz ekumeniczny archidiecezji krakowskiej, honorowy kapelan Ojca Świętego.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 7 ks. inf. Jerzy Bryła

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odcinek szósty otwiera drugą część: Okres (nie tylko) krakowski

Odc. 6 - Ks. Paweł Sukiennik, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici, kapelan Ojca Świętego.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 6 ks. Paweł Sukiennik

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 5 - Dr Stanisław Dziedzic, historyk literatury, publicysta, teatrolog, nauczyciel akademicki, dyrektor Biblioteki Kraków. Opracował i podał do druku „Sonety i Magnificat”, a w 1996 młodzieńcze wiersze Karola Wojtyły, Członek Komitetu Naukowego Krytycznego Wydania Dzieł Literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 5 dr Stanisław Dziedzic

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 4 - Pułkownik Tadeusz Królikiewicz, syn Jana Królikiewicza, dyrektora Państwowego Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach, brat Haliny Kwiatkowskiej; autor wielu publikacji z dziedziny lotnictwa wojskowego oraz broni białej.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 4 Pułkownik Tadeusz Królikiewicz

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 3 - Eugeniusz Mróz, sąsiad, przyjaciel i jedyny żyjący kolega z klasy Karola Wojtyły

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 3 Eugeniusz Mróz

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odcinek 2 otwiera Część 1: "Młodość Karola Wojtyły – droga do Kapłaństwa"

Profesor Halina Kwiatkowska, aktorka i pedagog, autorka sztuk teatralnych, książek wspomnieniowych, z których jedną poświęciła „Wielkiemu Koledze”

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 2 prof. Halina Kwiatkowska

Strona 1 z 2

Newsletter

Zapisz się
do góry