Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

Rada Programowa pełni funkcję doradczą i opiniotwórczą. Jej członkowie nakreślają kierunki działalności i rozwoju Instytutu oraz oceniają realizację celów statutowych.

Skład Rady Programowej:

Witold Kozłowski - Przewodniczący Rady

Bogusław Kośmider - Zastępca Przewodniczącego

Barbara Dziwisz - Sekretarz

 

 

Rafał Bochenek

prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda

Stanisław Dziedzic

Wojciech Grzeszek

Tadeusz Jakubowicz

Elżbieta Koterba

Jacek Krupa

o. prof. Jarosław Kupczak

ks. prof. Jan Machniak

Jerzy Muzyk

Marta Nowak

Urszula Nowogórska

ks. Robert Pietrzyk

ks. Robert Tyrała

Marta Witkowicz

 

Newsletter

Zapisz się
do góry