Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

W roku 2018 przypada jubileusz 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Pontyfikat Jana Pawła II zapisał się w historii papiestwa Kościoła katolickiego jako szczególny pod wieloma względami. Trwająca niemal 27 lat posługa apostolska miała wyjątkowe znaczenie dla świata przełomu tysiącleci.

W 40 lat od pamiętnego 16 października prezentujemy cykl 27 spotkań, podczas których przywołujemy ważne wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II. Cykl rozpoczęła publikacja podsumowująca 27 rok posługi Papieża Polaka, dokładnie w dniu 13 rocznicy Jego śmierci, aby co tydzień, w kolejnych odsłonach zbliżać się do momentu jubileuszu historycznego „Habemus Papam!”. Data ta bowiem przypada dokładnie w 27. tygodniu licząc od dnia, w którym Papież Jan Paweł II „wrócił do domu Ojca”.

Jan Paweł II był 264 papieżem, pierwszym spoza Włoch od 1522 roku. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy 17 dni i był trzecim pod względem długości okresu sprawowania przywództwa w Kościele (po trwającym 37 lat pontyfikacie Świętego Piotra oraz prawie 32-letnim Piusa IX). Ojciec Święty odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie goszcząc w 132 krajach, jako Biskup Rzymu wizytował wszystkie parafie diecezji rzymskiej. Jest autorem 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 29 dokumentów w formie motu proprio oraz tysięcy listów papieskich, w tym także listów otwartych do różnych środowisk. Podczas Jego pontyfikatu wydano nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich oraz ogłoszono Katechizm Kościoła Katolickiego i Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Jan Paweł II był także autorem utworów o charakterze dokumentalnym i literackim: Przekroczyć próg nadziei (1994), Dar i tajemnica (1996), Tryptyk rzymski (2003), Wstańcie, chodźmy (2004) oraz Pamięć i tożsamość (2005).

Jako głowa Kościoła katolickiego zwołał dziewięć konsystorzy; w czasie swojego pontyfikatu wyświęcił 2800 kapłanów i konsekrował 321 mianowanych przez siebie biskupów, a do godności kardynalskiej wyniósł 232 duchownych; wyniósł na ołtarze 482 świętych; beatyfikował 1338 osób; przyjął ponad 1350 osobistości politycznych. Szacuje się, że podczas ponad 1020 audiencji generalnych spotkał się z 18 mln pielgrzymów z całego świata. Z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 roku zapoczątkowane zostały Światowe Dni Młodzieży, spotkania młodych katolików odbywające się nieprzerwanie co 2-3 lata (dwukrotnie w Polsce: 1991 – Częstochowa; 2016 – Kraków).

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II zainicjował głęboki proces dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Zorganizował Światowe Dni Modlitwy o Pokój w Asyżu; udał się z historyczną wizytą do Ziemi Świętej, odwiedził Jordanię, Izrael oraz terytoria palestyńskie; modlił się w miejscu narodzenia Chrystusa - Betlejem oraz w miejscu Jego śmierci i zmartwychwstania - Jerozolimie; przebywał na Wzgórzu Świątynnym oraz przemawiał w Instytucie Yad Vashem. Ojciec Święty spotykał się chętnie z przedstawicielami innych religii, między innymi Muzułmanami, Ormianami, Koptami, wyznawcami protestantyzmu oraz prawosławia. Podczas pielgrzymki do Syrii odwiedził meczet w Damaszku. Podczas prowadzenia Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w murach rzymskiego Koloseum papież zapraszał do wspólnych rozważań osoby duchowne i świeckie z różnych stron świata, często niekatolików. Jan Paweł II uważany jest za przywódcę, który wniósł ogromny wkład w pokojowe przemiany w krajach europejskich oraz na innych kontynentach. Nawoływał do pokoju w świecie, ale przede wszystkim dał przykład życia świętego i ojcostwa uniwersalnego.

18. rok pontyfikatu Jana Pawła II (1995-1996)

17 października 1995 Jan Paweł II spotkał się z biskupami katolickimi z byłej Jugosławii.

12 listopada Ojciec Święty wystosował list z okazji 400-lecia Unii Brzeskiej.

23 listopada Jan Paweł II odwiedził Palermo na Sycylii.

W dniach 26 listopada do 14 grudnia odbyło się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Libanowi. W efekcie 10 maja 1997 papież Jan Paweł II wydał adhortację Nowa nadzieja dla Libanu.

1 stycznia 1996 z okazji 29. Światowego Dnia Pokoju Jan Paweł II ogłosił orędzie Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju.

21 stycznia Ojciec Święty odwiedził utworzone z jego inicjatywy na terenie Wtykanu schronisko dla ubogich Donum Mariae „Dar Maryi”. Opiekę nad schroniskiem sprawowały siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Miłości, którego założycielką i przełożoną była Matka Teresa z Kalkuty, obecna na uroczystym otwarciu i poświęceniu schroniska przez Jana Pawła II 21 maja 1988 r.

W dniach 5-12 lutego Jan Paweł II odbył podróż do Ameryki Środkowej: do Gwatemali, Nikaragui, Salwadoru i Wenezueli.

22 lutego Jan Paweł II ogłosił konstytucję apostolską Universi Dominici gregis o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymu.

25 marca ogłoszona została adhortacja apostolska Jana Pawła II Vita consecrata o życiu konsekrowanym.

14 kwietnia Ojciec Święty przebywał z jednodniową wizytą w Tunezji.

18 kwietnia Jan Paweł II wydał list apostolski na 350-lecie Unii Użhorodzkiej.

W dniach 17-19 maja papież odbył podróż do Słowenii.

15 czerwca Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Tadżykistanem.

Od 21 do 23 czerwca trwała pierwsza podróż apostolska Jana Pawła II do zjednoczonych Niemiec. Podczas tego pobytu Jan Paweł II beatyfikował ks. Bernarda Lichtenberga i ks. Karola Leisnera, męczenników II wojny światowej.

W dniach 6-7 lipca w Rzymie odbyły się obchody 400-lecia Unii Brzeskiej.

W dniach 6-7 września Jan Paweł II odwiedził Węgry.

Od 19 do 23 września Jan Paweł II przebywał z wizytą we Francji.

W dniach od 6-15 października Jan Paweł II był hospitalizowany w poliklinice Gemelli gdzie 8 października przeszedł operację usunięcia wyrostka robaczkowego.

Newsletter

Zapisz się
do góry