Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

„Małopolski Carolus”

to tytuł przyznawany corocznie uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego, którzy wzorując się na Osobie św. Jana Pawła II – Człowieka wielu pasji, rozwijają swoje talenty, zainteresowania i pasje.


To małopolskie wyróżnienie  otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad kształtowaniem charakteru w myśl słów Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”

Tytuł Małopolski Carolus można zdobyć w 4 dziedzinach:

- gemma gemmarum (klejnot nad klejnotami): omnibus edukacyjny,
- artificem commendat opus (dzieło zachwala mistrza): kultura i sztuka,
- mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch): sport,
- littera scripta manet (słowo zapisane pozostaje): literatura.

Uczeń, któremu Kapituła przyznała ten zaszczytny tytuł otrzymuje: nagrodę pieniężną w wysokości 3000 brutto, statuetkę i dyplom.


Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
- Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
- Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski
- Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty
- Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Przyznając tytuł Małopolskiego Carolusa, składamy hołd wielkiemu nauczycielowi i przyjacielowi młodzieży.


Bieżąca edycja projektu

 

 

Wizytówka projektu Małopolski Carolus z logotypami organizatorów i patronów.

Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”. To małopolskie wyróżnienie otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad rozwijaniem swoich zdolności, zainteresowań i pasji.

Czytaj więcej: Małopolski Carolus - Edycja II

W dniu dzisiejszym, tj. 24 czerwca 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie odbyła się gala wręczenia nagród laureatom konkursu Małopolski Carolus.

Czytaj więcej: Małopolski Carolus - gala wręczenia nagród

W dniu 7 czerwca 2021 roku w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie Kapituła Malopolskiego Carolusa dokonała wyboru laureatów Konkursu.

Czytaj więcej: Małopolski Carolus - wyniki

Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”.

Czytaj więcej: Małopolski Carolus

Newsletter

Zapisz się
do góry