Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże, owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

Jan Paweł II

31 maja 2016 roku Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zakończył III edycję programu edukacyjnego “Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”, w ramach projektu “Oblicza Dialogu”. Hasłem tegorocznych spotkań było: „Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii”. Projekt adresowany jest do uczniów zwłaszcza szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pomyślany jako cykliczne, wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze, mające na celu promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie. 

 

Różnice są elementem mniej istotnym niż jedność, która jest radykalna, podstawowa i decydująca.
Jan Paweł II, Rzym 1986.

 

W ramach tegorocznej edycji zorganizowane zostały różnorodne wydarzenia związane z główną tematyką projektu, w tym: wystawy, wycieczki, spotkania, konkursy, warsztaty, prezentacje, filmy, wywiady itp. Zrealizowane przedsięwzięcia opisane zostały na prowadzonej przez szkoły specjalnej stronie internetowej www.obliczadialogu.pl. Naszą stronę odwiedziło w tym roku 278 tysięcy odbiorców, a zasięg poszczególnych informacji umieszczanych na stronie facebook to sumarycznie ponad 980 tysięcy odbiorców. Uczestnikom programu, podobnie jak w roku poprzednim, towarzyszyła ekipa Telewizji Polskiej –Oddział Kraków.

W tegorocznej edycji wzieło udział 574 uczniów z Małopolski, a także z Katowic, Bielska -Białej, Bydgoszczy i Torunia. Projekt dotarł do 8 tysięcy bezpośrednich odbiorców. Merytoryczne działania wsparli swą wiedzą pracownicy Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Tegorocznymi laureatami jest aż 21 grup projektowych.
Wyniki: klik

 

Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji odbędzie się 10 czerwca 2016 roku o godzinie 12.00 w Auli św. Jana Pawła II, przy ul. Siostry Faustyny 3 w Krakowie.

 

 

 

partnerzyoblicza

Newsletter

Zapisz się
do góry