Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

Program edukacyjny "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" jest integracyjną częścią wieloletniego projektu cyklicznego Oblicza dialogu prowadzonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Program edukacyjny "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychi pomyślany jako cykliczne, wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze. Proponowany program edukacyjny ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu.

Najważniejszymi założeniami edukacyjnym projektu są:
· promocja wśród ludzi młodych działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie w imię tolerancji i poszanowania ludzkiej godności,
 · podkreślanie wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych, takich jak: budownictwo sakralne, paralela obrazu stwórcy w różnych religiach, poszukiwanie absolutu, celebracja świąt w różnych kulturach i religiach,
· poznawanie podobieństw i różnic w porównywalnych obszarach kulturowych i religijnych jako droga do akceptacji odmienności.

Projekt Oblicza dialogu, w skład którego wchodzi program edukacyjny dla młodzieży "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" to wieloletni projekt cykliczny, którego głównym celem jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, prowadzonego podczas spotkań w Asyżu od 1984 roku oraz twórczo rozwijanego przezcały pontyfikat Świętego Jana Pawła II.

Ze względu na kontekst kulturowy projekt Oblicza dialogu wraz z programem edukacyjnym "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" wymagają skupienia jak największej liczby instytucji oświaty, nauki i kultury wokół idei, jaką jest edukowanie społeczeństw, zwłaszcza młodego pokolenia, w celu zapobiegania negatywnym zjawiskom nietolerancji i dyskryminacji z powodów kulturowych czy wyznaniowych.

UWAGA!

Ze względu na duże zainteresowanie programem edukacyjno - wychowawczym dotyczącym dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego: "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" oraz w związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi w Małopolsce termin zgłoszeń zostaje przesunięty na dzień 10 marca 2015 roku.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

REGULAMIN PROJEKTU "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju"

ZAŁĄCZNIKI 1-2 oraz Karta Zgłoszenia

 

 

 

Newsletter

Zapisz się
do góry