Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże, owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

Jan Paweł II

11 kwietnia 2019 r. odbyły się kolejne warsztaty pn. BUDUJ(MY) SIEBIE!, realizowane w ramach programu „Bon Kultury”.

Uczniowie TEB Edukacja Technikum dla Młodzieży w Nowym Sączu zapoznali się z teatralną biografią Karola Wojtyły, dowiedzieli się m.in. o Jego zaangażowaniu w działający podczas II wojny światowej - podziemny, konspiracyjny Teatr Słowa Mieczysława Kotlarczyka.

Ojciec Święty od początku swojego pontyfikatu podjął się zbudowania autentycznego dialogu Kościoła ze światem kultury i nauki, pielęgnował przyjaźnie z przedstawicielami tych środowisk, zapraszał do Watykanu, do Castel Gandolfo.

Ludziom sztuki dedykował opublikowany 20. lat temu „List do Artystów”.

 

Nie ulega wątpliwości, że pierwszym i podstawowym zjawiskiem kulturalnym
jest sam człowiek, duchowo dojrzały,
czyli człowiek w pełni wychowany,
zdolny wychować sam siebie i drugich.
(z przemówienia „W imię przyszłości kultury”,
siedziba UNESCO, Paryż, 2.06.1980r.)

 

Podczas zajęć odwołaliśmy się również do wyborów i życiowych postaw Jana Pawła II wpisanych w całe Jego życie: w nieustanny proces „budowania siebie” poprzez pracowitość, rozwijanie talentów, a także otwartość na drugiego człowieka, umiejętność wyrażania/prezentowania swoich myśli, poglądów oraz wysoką kulturę osobistą.

Prowadząca warsztaty/spotkania: Dominika Jamrozy (polonista-teatrolog, koordynator „Sceny Papieskiej” IDMJP2)

 

logo bonkultury kolor

Newsletter

Zapisz się
do góry