Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

Dziś, 21 maja 2019 r., w siedzibie IDMJP2 odbyły się kolejne warsztaty „Sceny Papieskiej” IDMJP - pn. BUDUJ(MY) SIEBIE!, realizowane w ramach programu „Bon Kultury”- inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego.

Uczniowie starszych klas Publicznej Szkoły Podstawowej w Grobli zapoznali się z teatralną biografią Karola Wojtyły, dowiedzieli się m.in. o ważnym okresie Jego biografii - zaangażowaniu w podziemny, konspiracyjny Teatr Słowa Mieczysława Kotlarczyka, wsparciu jakiego temu zespołowi później udzielał, Jego - budowanej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu - relacji ze światem kultury i nauki.

Podczas zajęć odwołaliśmy się również do życiowych postaw Jana Pawła II, wpisanych w całą Jego biografię: w nieustanny proces „budowania siebie”, rozwijanie talentów oraz otwartość na drugiego człowieka, umiejętność wyrażania/prezentowania swoich myśli, wysoką kulturę osobistą.

Prowadząca zajęcia Dominika Jamrozy

bdms poziomka

Newsletter

Zapisz się
do góry