Trudno o bardziej osobistą książkę o bł. Janie Pawle II. O Papieżu wypowiadają się jego najbliżsi współpracownicy, osoby, które towarzyszyły mu niemal codziennie przez cały okres pontyfikatu, jak kard. Stanisław Dziwisz, Arturo Mari czy Joaquin Navarro-Valls.

Nakład wyczerpany

W "Dziedzictwie świętości Jana Pawła II w relacjach świadków" zawarto niepublikowane dotąd wspomnienia bliskich współpracowników błogosławionego Jana Pawła II.

Wspominają oni wspólnie przeżyte z papieżem chwile, a także mówią, jakie przesłanie z papieskiego nauczania jest, w ich opinii, najważniejsze. Książka, wydana została przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, zawiera również 30 niepublikowanych wcześniej zdjęć. Jana Pawła II wspominają m.in. kard. Stanisław Dziwisz, Arturo Mari, Joaquin Navarro-Valls.

Mottem pontyfikatu Jana Pawła II były słowa: "Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi". Czytając "Dziedzictwo świętości..." dowiemy się, jak na co dzień realizował je papież Polak. - To hasło wciąż działa. Jeśli przyjmiemy do końca to, czego nauczał bł. Jan Paweł II, możemy iść spokojnie w przyszłość - mówi kard. Stanisław Dziwisz.

Dziennik Polski, 3.10.2011

Do wartości zamówienia należy doliczyć koszty wysyłki (tj.  przygotowania, pakowania oraz przesyłki przedmiotu).  Koszty przesyłki pokrywa ZAMAWIAJĄCY.

Uwaga! W przypadku zamówienia większej ilości pozycji (więcej niż jedna książka w paczce), prosimy o kontakt w celu ustalenia kwoty za przesyłkę!


 

 W związku ze zmianami z dnia 25 grudnia 2014 roku informujemy, że Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie drogą mailową pisemnego oświadczenia i odesłanie przesyłki w nienaruszonym stanie na adres Nadawcy w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Informujemy również, ze klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w następujących wypadkach:
a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dokonaniu Dostawy;
b) w których Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.