Autorzy: praca zbiorowa

"Oblicza dialogu" to publikacja, która jest podsumowaniem I edycji projektu na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

Nakład wyczerpany


 Ks. Manfred Deselaers "Jan Paweł II i Auschwitz"

Ks. Łukasz Kamykowski "O apelu o komunię i dialog w Novo millennio ineunte. Czy i jak został on podjęty?"

Stanisław Krajewski "Spotkania Jana Pawła II z Żydami polskimi"

Tomasz Królak "Jana Pawła II spotkania z innymi religiami – fenomen i wyzwanie"

Zbigniew Nosowski "Obecny stan dialogu katolicko-żydowskiego w ojczyźnie Jana Pawła II"

Janusz Poniewierski "Św. Jan Paweł II i patroni Europy"

Agata Skowron-Nalborczyk „Nie lękajcie się” – postawa chrześcijan wobec muzułmanów według Jana Pawła II"

Ks. Robert Skrzypczak "Karol Wojtyła na soborowym placu budowy relacji"

Ks. Adam Wąs SVD "Między asymetrycznością a partnerstwem w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim w Polsce"


 Książka dostępna bezpłatnie.

ISBN 978-83-62747-123-9


W związku ze zmianami z dnia 25 grudnia 2014 roku informujemy, że Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie drogą mailową pisemnego oświadczenia i odesłanie przesyłki w nienaruszonym stanie na adres Nadawcy w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Informujemy również, ze klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w następujących wypadkach:
a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dokonaniu Dostawy;
b) w których Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


Newsletter

Zapisz się
do góry