Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

27 października 2018, w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusz Kościuszki w Krakowie odbyły się obrady Sejmu Ustawodawczego – kolejny etap realizacji projektu „Polonia Libre – droga do wolności”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Obrady Sejmu Ustawodawczego były poprzedzone cyklem wykładów i warsztatów przeprowadzonych w 24 szkołach ponadpodstawowych z województw małopolskiego, podkarpackiego oraz śląskiego, które zgłosiły swój udział w projekcie.

Od rana pełną parą pracowała Kancelaria Sejmu, która prowadziła rejestrację posłów. Naczelnik Państwa dokonał otwarcia Sejmu oraz przedstawił uczestnikom zasady gry.
Od godziny 10.00 trwały obrady klubów poselskich i posiedzenie Prezydium Sejmu, zakończone Obradami Sejmu.
Po przerwie kawowej rozpoczęły obrady Komisje Sejmowe, które przygotowały i przegłosowały projekty rozdziałów konstytucji, zaś Prezydium Sejmu opracowało deklarację niepodległości.

Emocje posłów z poszczególnych klubów poselskich na chwilę ostudziła przerwa obiadowa, by na nowo spotkać się w sali obrad i zaprezentować stanowiska komisji z możliwością zgłoszenia poprawek.
Na zakończenie Marszałek Sejmu odczytał treść Małej Konstytucji i deklarację niepodległości - zostały przyjęte owacyjnie, na stojąco przez aklamację przy entuzjastycznych okrzykach „ Niech żyje wolna Polska”.

Pamiątkowe zdjęcie na schodach prowadzących do budynku zakończyło ten pełen emocji dzień, który nacechowany był znajomością prawa, obyczajów i realiów czasów odzyskiwania przez Polskę niepodległości.

Imponowała umiejętność obrony i argumentowania swojego stanowiska, oratorskie wystąpienia przewodniczących klubów poselskich a także wysoki poziom merytoryczny młodzieży.

7 listopada 2018 roku w Kinie Kijów.Kraków będzie miało miejsce współne podsumowanie dotychczasowej pracy, podczas którego zostaną zaprezentowane: Mała Konstytucja oraz Deklaracja Niepodległości.

Polonia Libre - droga do wolności, 27.10.2018

Polonia Libre - droga do wolności, 27.10.2018

Fot. Architekci Marzeń

 

Fot. Architekci Marzeń

 

Fot. K. Twardosz / IDMJP2

 


Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

niepodlegla logo pl

pasek logo PL

Newsletter

Zapisz się
do góry