Instytut Myśli Józefa Tischnera, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapraszają na wykłady otwarte w roku akademickim 2016-2017 „Jan Paweł II. Posługa myślenia”.

 

 

 

Harmonogram wykładów w roku akademickim 2016-2017 

17 XI 2016Deformacje sumienia. Pseudonormy w ujęciu Dietricha von Hildebranda, ks. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB, prof. UPJPII (UPJPII, Kraków)

8 XII 2016Jan Paweł II o prawie, prof. Zbigniew Stawrowski (IMJT, UKSW, Warszawa)

19 I 2017Rene Girard i Karol Wojtyła o poznaniu siebie, dr Mirosław Harciarek (Politechnika Częstochowska, Częstochowa)

16 II 2017Wojtyły zmaganie się z Bogiem. Interpretacja przestrzenna poematu: Myśl jest przestrzenią dziwną, o. dr Mateusz Pindelski SP (Kraków)

16 III 2017Udział Karola Wojtyły w Soborze Watykańskim II, ks. dr Tomasz Mędrek (WSD, Szczecin)

6 IV 2017 „Promieniowanie ojcostwa” – klucz do myśli o Bogu i człowieku Karola Wojtyły/Jana Pawła II, dr Anna Karoń-Ostrowska (Akademia Ignatianum, Kraków)

25 V 2017Amoris laetitiae. Przełom w katolickiej teologii małżeństwa?, ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US (US, Szczecin)

 

Wykłady odbywają się w czwartek o godzinie 17.00 w siedzibie Instytutu Myśli Józefa Tischnera przy ul. Sławkowskiej 14 (I piętro).