4 kawietnia 2019 roku odbył się wykład Jan Paweł II i media, który wygłosił ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII (UPJPII, Kraków).

Kolejny wykład otwarty z cyklu „Jan Paweł II. Posługa myślenia”: 16 V 2019 – dr hab. Andrzej Gielarowski (Akademia Ignatianum, Kraków), Karol Wojtyła i fenomenologia.

Będzie to ostatni wykład w roku akademickim 2018/2019.

pogluga myslenia wykl kwiecien

Fot. S. Proszek