Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

16 maja 2019 roku odbył się wykład Karol Wojtyła i fenomenologia, który wygłosił dr hab. Andrzej Gielarowski (Akademia Ignatianum, Kraków).

Był to ostatni wykład otwarty w tym roku akademickim. 

posluga myslenia maj

Fot. Stanisław Proszek

Newsletter

Zapisz się
do góry