Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

13 stycznia 2011 r. o godz. 17.00 w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Kanoniczej 18 odbył się wykład otwarty: Po co nam "nowy feminizm"?

Wykład wygłosiła dr Aneta Gawkowska - pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach cyklu: Jan Paweł II. Posługa myślenia. organizowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego w Krakowie oraz Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II UPJPII.

Newsletter

Zapisz się
do góry