Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

W dniu 17 listopada 2011 r. w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego odbył się kolejny otwarty wykład z cyklu "Jan Paweł II. Posługa myślenia”. Wygłosił go dr Dariusz Radziechowski, teolog i kulturoznawca. Tytuł wykładu brzmiał: "Podstawy filozofii i teologii kultury Karola Wojtyły".

Dr Dariusz Radziechowski po ogólnym wprowadzeniu w tematykę kultury w myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II skupił się na szczegółowym omówieniu niektórych jego utworów czy konferencji. Wspominał m.in. o listach Wojtyły do Kotlarczyka, gdzie pojawia się wątek kultury jako szczęścia człowieka. Mówił także o kulturze jako przedpolu rozważań o istocie człowieka. Materiałem źródłowym do tego tematu stały się konferencje Rozważania o istocie człowieka wygłoszone przez Karola Wojtyłę w kościele św. Floriana w Krakowie w latach 1949-1951 oraz esej Tajemnica i człowiek z 1951 r. W dalszej części wykładu dr Radziechowski zatrzymał się na społecznym wymiarze kultury (w oparciu o skrypt Katolicka etyka społeczna z 1958 r.) i kulturze osoby będącej podstawą małżeństwa (esej Myśli o małżeństwie z 1957 r.).

Newsletter

Zapisz się
do góry