Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz  Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  zapraszają na wykłady otwarte z cyklu "Jan Paweł II. Posługa myślenia". Znawcy myśli Jana Pawła II, jak również młodzi naukowcy, dziennikarze, publicyści i wykładowcy polskich uczelni będą wspólnie ze słuchaczami rozważać wkład myśli Papieża we współczesną teologię i kulturę, w myślenie o człowieku.

Pierwsze spotkanie, 17 października,  było poświęcone Matce Odkupiciela u stóp Krzyża według Jana Pawła II. Wykład wygłosił o. prof. UAM dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP - prodziekan Wydziału Teologicznego UAM, członek Papieskiej Międzynarodowej Akademii Mariologicznej w Rzymie, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz Associazione Interdisciplinare Mariologica Italiana, od 2013 r. redaktor naczelny "Poznańskich Studiów Teologicznych".

Podczas drugiego spotkania, we czwartek 21 listopada,  zostanie podjęty temat recepcji nauczania bł. Jana Pawła II przez Polaków. Wykład wygłosi dr Krzysztof Mazur z Uniwersytetu Jagiellońskiego - politolog, filozof, działacz społeczny, redaktor naczelny portalu jagielonski24.pl, ekspert Rady Klubu Jagiellońskiego, członek redakcji "Pressji".

HARMONOGRAM WYKŁADÓW w roku akademickim 2013/2014

17 X 2013 - o. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP, prof. UAM (UAM, Poznań)
O Matce Odkupiciela

21 XI 2013 - dr Krzysztof Mazur (UJ, Kraków)
Dlaczego Polacy nie przyjęli nauczania Jana Pawła II?

12 XII 2013 – o. dr Witali Siarko (Kraków)
Jan Paweł II o męczennikach

23 I 2014 - dr Paweł Rojek (UJ, Kraków)
Mesjanizm Jana Pawła II

20 II 2014 – ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (UPJPII, Kraków)
„Diakonia prawdy” jako ważne zadanie społeczne według encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”

20 III 2014 – o. dr Maciej Zięba OP (Instytut Tertio Millenio, Kraków)
Co zostało z pontyfikatu Jana Pawła II?

10 IV 2014 - dr hab. Ryszard Stocki, prof. SWPS (Instytut Karola Wojtyły, Kraków)
Praktyczne wyzwania personalizmu Wojtyły

15 V 2014 - dr Inga Mizdrak (UEK, Kraków)
Wojtyła i Tischner o wolności
 

Wykłady odbywają się raz w miesiącu, w czwartki o godz. 17.00 w siedzibie Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" przy ul. Kanoniczej 18 w Krakowie.

Wstęp wolny!

Newsletter

Zapisz się
do góry