Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”i Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapraszają na wykłady otwarte w roku akademickim 2014-2015 „Jan Paweł II. Posługa myślenia”

Pierwszy wykład 23 października przedstawi ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL urodzony w Zamościu w 1962 roku. Kierownik Katedry Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego w Instytucie Teologii Dogmatycznej na KUL.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW w roku akademickim 2014/2015


23 X 2014 -  ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL (Lublin)

„Inspiracje personalistyczne w teologii Jana Pawła II”


20 XI 2014 – ks. dr hab. Grzegorz Hołub (UPJPII, Kraków)

„Świadomość i emocje w ujęciu Karola Wojtyły”


11 XII 2014 – ks. dr hab. Cezary Smuniewski  (AON, Warszawa)

„Kościół: ludzki i Boski”


22 I 2015 – dr Katarzyna Jasińska (Warszawa)

„O powinności moralnej w wychowaniu”

 

19 II 2015 – o. dr hab. Nikodem Brzózy OP (Poznań)

"Chrześcijaństwo, Kościół, demokracja”


19 III 2015 – dr Aneta Gawkowska (ISNS  UW, Warszawa) 

„O  pojednaniu (nie tylko płci)”


23 IV 2015 – ks. dr hab.  Jan Daniel Szczurek, prof. UPJPII (Kraków)

„Czy Bóg realizuje swój plan w ludzkiej historii?”


21 V 2015 – Ks. prof. zw. dr hab. Józef Stala (UPJPII, Kraków)

„Edukacja religijna w rodzinie. Refleksje nad nauczaniem Jana Pawła II”

 

Wykłady odbywają się raz w miesiącu, w czwartki o godz. 17.00 w siedzibie Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" przy ul. Kanoniczej 18 w Krakowie.

Wstęp wolny!

Newsletter

Zapisz się
do góry