20 lutego 2014 roku ksiądz prof. dr hab. Tadeusz Borutka (UPJPII, Kraków) wygłosił wykład zatytułowany: „Diakonia prawdy” jako ważne zadanie społeczne według encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”.

Czytaj więcej: WYKŁAD OTWARTY: Diakonia prawdy

Styczniowy wykład doktora Pawła Rojka (UJ, Kraków) dotyczył dwóch aspektów mesjanizmu w odniesieniu do osoby Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Po pierwsze rozważania ogniskowały się wokół kwestii biograficznych, dotyczących inspiracji i wpływów idei mesjanistycznych na przyszłego papieża. Drugi aspekt to rozważania na temat struktury myśli Ojca Świętego oraz struktury idei polskiego mesjanizmu. Jan Paweł II uważany jest za jednego ze współczesnych polskich mesjanistów.

Czytaj więcej: WYKŁAD OTWARTY: Mesjanizm Jana Pawła II

12 grudnia 2013  o. dr Witalij Siarko wygłosił wykład zatytułowany: Jan Paweł II o męczennikach.

Ojciec Vitalij Siarko urodzony na Białorusi obronił pracę doktorską z zakresu teologii moralnej pod tytułem: „Jana Pawła II teologia męczeństwa. Studium eklezjalno-ewangelizacyjne” na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Czytaj więcej: WYKŁAD OTWARTY: Jan Paweł II o męczennikach

21 listopada dr Krzysztof Mazur wygłosił wykład zatytułowany: "Dlaczego Polacy nie przyjęli nauczania Jana Pawła II?"

W polskim społeczeństwie udało się utrwalić opowieść o Janie Pawle II jako o wielkim przywódcy Polaków. Jego historyczne zasługi miały polegać przede wszystkim na zainicjowaniu wielkiego ruchu Solidarności, którego konsekwencją był upadek systemu komunistycznego na świecie. Utrwaliło się jednak przekonanie, że zasadniczy sens przesłania Jana Pawła II polegał na wspieraniu Polaków w drodze do wolności; gdy ją osiągnęliśmy, sama postać Papieża spowszedniała. Jan Paweł II bez wątpienia zdawał sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa, stąd jego liczne starania po 1989 roku, by dotarło do nas, że odzyskana wolność to nie koniec drogi, ale początek nowego etapu. Etapu, w którym przed Polakami miało stać szczególne zadanie budowy demokracji opartej na wartościach chrześcijańskich.

Czytaj więcej: WYKŁAD OTWARTY: Dlaczego Polacy nie przyjęli nauczania Jana Pawła II?

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz  Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  zapraszają na wykłady otwarte z cyklu "Jan Paweł II. Posługa myślenia". Znawcy myśli Jana Pawła II, jak również młodzi naukowcy, dziennikarze, publicyści i wykładowcy polskich uczelni będą wspólnie ze słuchaczami rozważać wkład myśli Papieża we współczesną teologię i kulturę, w myślenie o człowieku.

Czytaj więcej: Wykłady otwarte z cyklu "Jan Paweł II - posługa myślenia" w roku akademickim 2013/2014

Strona 11 z 15

Newsletter

Zapisz się
do góry