Gościem majowego wykładu była prof. dr hab. Zofia Zarębianka - poetka, eseistka, krytyk literacki, wykładowca w Katedrze Literatury XX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka utworów poetyckich oraz opracowań z zakresu historii literatury, m.in.: Poezja wymiaru sanctum, Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej, Zakorzenienia Anny Kamieńskiej, Tropy sacrum w literaturze XX wieku, O książkach, które pomagają być, Czytanie sacrum. Temat wykładu brzmiał: "Sposoby komunikowania treści mistycznych w dziele poetyckim Karola Wojtyły."

Czytaj więcej: WYKŁAD OTWARTY: Sposoby komunikowania treści mistycznych w dziele poetyckim Karola Wojtyły

18 kwietnia 2013 roku gościem Wykładów Otwartych z cyklu „Jan Paweł II. Posługa myślenia” był ks. dr Sławomir Kunka, adiunkt Katedry Historii Dogmatów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj więcej: WYKŁAD OTWARTY: Osoba ludzka i natura człowieka

21 marca 2013 roku wykład otwarty w ramach cyklu "Jan Paweł II. Posługa myślenia” wygłosił ks. dr hab. Krzysztof Gryz, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Tytuł wykładu: "Naród, patriotyzm – czy to są pojęcia nadal aktualne?"

Czytaj więcej: WYKŁAD OTWARTY: Naród, patriotyzm – czy to są pojęcia nadal aktualne?

"Uniwersalizm oznacza przynależność do wspólnoty ogólnoludzkiej, szerszej niż własny naród. Równocześnie zaś oznacza on szczególną dojrzałość tego narodu, która daje mu niejako pełne prawo obywatelstwa pośród wszystkich narodów świata. Uniwersalizm ma charakter głęboko humanistyczny, a równocześnie ujawnia się w nim ów szczególny refleks chrześcijaństwa, które dąży do jednoczenia się ludzi i narodów na zasadzie pełnego poszanowania ich godności, ich podmiotowości, ich wolności i praw. "
Jan Paweł II

21 lutego 2013 odbył się wykład prof. dr hab. Teresy Grabińskiej zatytułowany „Uniwersalizm Jana Pawła II w świetle dokonań Stanisława ze Skarbimierza.”

Czytaj więcej: WYKŁAD OTWARTY: Uniwersalizm Jana Pawła II w świetle dokonań Stanisława ze Skarbimierza

Gościem listopadowych wykładów otwartych z cyklu Posługa myślenia, był dr Dariusz Radziechowski, teolog i kulturoznawca. Studia z zakresu teologii odbył on na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), a z zakresu kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czytaj więcej: WYKŁAD OTWARTY: Muzyka w myśli Karola Wojtyły

Strona 11 z 14

Newsletter

Zapisz się
do góry