To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona, zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie opracował dwie wystawy tematyczne poświęcone szlakom pielgrzymkowym wiodącym po polskich i słowackich obiektach sakralnych - miejscach kultu Maryjnego. Przebieg trasy pątniczej pozwala na prezentację walorów historyczno-przyrodniczo-kulturowych regionów oraz zwraca uwagę na religijną tożsamość polsko-słowackiego pogranicza. Obecnie wystawę plenerową oglądać można na terenie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

 

Wspomniane ekspozycje to część projektu „Szlak Maryjny - Światło ze Wschodu” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 20 14 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

wystawa2

Newsletter

Zapisz się
do góry